EJY ry palkkaa koordinaattorin Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden vapaaehtoistoimintaan

Työpaikkailmoitus: Koordinaattori, alaikäisten turvapaikanhakijoiden vapaaehtoistoiminta

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry palkkaa työntekijän koordinoimaan Espoon alaikäisiin turvapaikanhakijoihin kohdistuvaa vapaaehtoistoimintaa kokoaikaiseen työsuhteeseen.

Työ tehdään kiinteässä yhteistyössä toisen Espoon turvapaikanhakijoihin kohdistuvan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin kanssa. Koordinointia on tehty hyvin tuloksin syksystä 2015 lähtien vapaaehtoisten voimin Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiryhmän (Facebook-ryhmä) kautta. Nyt tehtävään palkataan koordinaattori, niin että toiminta pystyy jatkumaan yhtä aktiivisena kuin tähänkin asti ja pystytään käynnistämään myös kotouttamistoimenpiteitä turvapaikkapäätöksien tullessa.

Koordinaattorin työtehtäviin kuuluu mm. seuraavia tehtäviä
– Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiryhmän (Facebook-ryhmä) kautta tapahtuva vapaaehtoistoiminnan koordinointi
– Alaikäisten turvapaikanhakijoiden yksiköiden, kaupungin, järjestöjen, seurakunnan ja yritysten kanssa neuvottelu, yhteistoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen
– Uusien vapaaehtoistoiminnan muotojen ideoiminen ja kehittäminen yhdessä kumppaneiden kanssa
– Vapaaehtoisten koulutuksen, tuen ja virkistyksen järjestäminen
– Arviointiin ja raportointiin liittyviä tehtäviä
– Viestintä ja tiedotus

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Edellytämme hakijalta
– itsenäistä ja vastuullista työotetta ja kykyä sopeutua muuttuviin kehittämistehtäviin
– erittäin hyviä sosiaalisia taitoja
– organisointikykyä, koordinointi- ja prosessien muodostamiskykyä (esimerkiksi kokemusta vapaaehtoistoiminnan johto- tai koordinointitehtävistä)
– kokemusta lasten/nuorten kanssa toimimisesta
– some-työskentelytaitoja
– luontevaa suhtautumista sähköisiin järjestelmiin ja työtapoihin
– viestintä- ja tiedotusosaamista
– idearikasta ja innostunutta asennetta vapaaehtoistoiminnan kentän kehittämiseen

Katsomme lisäksi plussana
– Espoon alaikäisten turvapaikanhakijoiden Facebook-ryhmän toiminnan tunteminen tai siihen osallistuminen
– sosiaaliohjaaja tai vastaava ylempi AMK-koulutus
– arviointi- ja raportointiosaaminen
– turvapaikanhakuprosessin tuntemus

Työaika
37,5 h/viikko

Työn kesto
1.12.2015–31.12.2016

Tarjoamme
Kehittyvän ja joustavan työyhteisön, mukavan tiimin, laajat yhteistyöverkostot ja mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä suuntaviivoihin omien vahvuuksiensa ja toiveidensa mukaan. Espoon Vapaaehtoisverkostoon kertyneen vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin ja kehittämisen osaamisen.

Lisätiedot
Janne Kareinen, kehittämispäällikkö, kansalaistoiminta
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry
p. 045 631 6516 etunimi.sukunimi@ejy.fi

Hakemukset
Marja Manninen, toiminnanjohtaja
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry
p. 050 346 1004, etunimi.sukunimi@ejy.fi

Toimita hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään 25.11.2015 mennessä.

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on merkittävä alueellinen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhdistäjä ja kehittäjä. EJY tunnistaa yhteiskunnan puutteet ja toimii niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset, yhteisöt ja kuntasektorin toimimaan paremman arjen puolesta, tekemään rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää pysyvästi. Etsimme jatkuvasti rohkeita keinoja ja tuoreita ideoita tarjoten uusia vaikutusmahdollisuuksia, emmekä pelkää haastaa totuttuja toimintatapoja. Tärkeintä on saada todellisia muutoksia aikaan.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn