Avoin työpaikka: verkostosuunnittelija, kansalaistoiminta

EJY ry:ssä aukeaa erittäin kiinnostava työpaikka – hae verkostosuunnittelijaksi 29.1. mennessä!

Työpaikkailmoitus 21.1.2016

Verkostosuunnittelija, kansalaistoiminta

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry palkkaa työntekijän kehittämään ja toteuttamaan laajaa järjestöjen, Espoon kaupungin, seurakuntien ja muiden toimijoiden välistä verkostotoimintaa ja viestintää Kansalaistoiminnankeskus Unelmassa.

Espoon Järjestöjen Yhteisöllä on yli 150 jäsenyhteisön aktiivinen verkosto, jonka toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen etsitään kokenutta ja innostunutta verkostokehittäjää ja viestintäosaajaa. Työ tehdään kiinteässä yhteistyössä Kansalaistoiminnankeskus Unelman kehittämispäällikön, kansalaistoiminnan suunnittelijan ja tiimin kanssa.

Keskeisinä toimintamuotoina ovat järjestöjen verkottaminen, yhteistoiminnan käynnistäminen ja vahvistaminen sekä tiedotus ja koordinointi. Verkoston laajuus ja sitoutuneisuus avaa mahdollisuuden muodostaa eri toimijoiden välisiä pitkäkestoisia yhteistoiminta rakenteita. Tavoite on myös ottaa verkosto käyttöön viestintäkanavana.

Verkostosuunnittelijan työtehtäviin kuuluu mm.
–  vastuu verkostotoiminnan (järjestö- ja vapaaehtoistoiminta) suunnittelusta ja toteutuksesta kiinteässä yhteistyössä kehittämispäällikön ja kansalaistoiminnan suunnittelijan kanssa
– koulutusten, tilaisuuksien, tapahtumien ja tempausten suunnittelu ja toteuttaminen
– järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden kehittäminen ja ylläpito
– järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön kehittäminen, koordinointi, joukkoistus ja toteutus  
– vaikuttavuuden seuranta, indikaattoreiden suunnittelu, kehittäminen ja toimeenpano
– Kansalaistoiminnankeskuksen Unelman viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu, koordinointi ja toteutus yhteistyössä tiimin kanssa
– espoolaiset.fi (toimeksi.fi) järjestöportaalin kehittäminen ja ylläpito
– vastuu uusien jäsenjärjestöjen hankinnasta ja jäsenedut

Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.

Edellytämme hakijalta
– näkemystä ja näyttöä uutta raivaavasta innostavata verkostotoiminnasta
– itsenäistä ja vastuullista työotetta sekä kykyä sopeutua muuttuviin kehittämistehtäviin
– erittäin hyviä sosiaalisia taitoja
– näyttöä onnistuneesta viestintä- ja tiedotustoiminnasta
– kokemusta sivustokehittämisestä
– some- ja digitaalisia-työskentelytaitoja
– kokemusta vaikuttavuuden seurannasta
– organisointi-, koordinointi- ja prosessien muodostamiskykyä

Katsomme lisäksi plussana
– soveltuva koulutus
– valmiit verkostot
– arviointi- ja raportointiosaaminen

Palkka & työaika
2240€ – 80% työajalla

Työn kesto 
Heti – 31.12.2016
Työsuhteen jatko on sidottu RAY:n toiminta-avustukseen.

Tarjoamme
Voimakkaasti kehittyvän valmiin verkoston ja joustavan työyhteisön, mukavan tiimin ja mahdollisuuden vaikuttaa oman työnsä suuntaviivoihin omien vahvuuksien ja toiveiden mukaan.

Toimita hakemuksesi 29.1.2015 menessä. 
Huom! Palkkaamme henkilön heti sopivan löytyessä.

Lisätiedot ja hakemukset
Janne Kareinen, kehittämispäällikkö, kansalaistoiminta
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry
p. 045 631 6516 etunimi.sukunimi(at)ejy.fi

www.ejy.fi  www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi espoolaiset.fi

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry on merkittävä alueellinen hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhdistäjä ja kehittäjä. EJY tunnistaa yhteiskunnan puutteet ja toimii niiden korjaamiseksi. Yhdistämme kansalaiset, yhteisöt ja kuntasektorin toimimaan paremman arjen puolesta, tekemään rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää pysyvästi. Etsimme jatkuvasti rohkeita keinoja ja tuoreita ideoita tarjoten uusia vaikutusmahdollisuuksia, emmekä pelkää haastaa totuttuja toimintatapoja. Tärkeintä on saada todellisia muutoksia aikaan.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn