Vertaiskuvanäyttely 2016 Galleria Unelmassa

Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyn Vuoden vertaiskuva -kilpailun kuvista on koottu näyttely, jonka avajaisia vietetään 13.5.2016 klo 10 Galleria Unelmassa.

Kansalaisareena ry:n Avita Kaveria -hankkeen lanseeraama Vuoden vertaiskuva -kilpailun voittajakuva on Marja Tuomiojan ”Vaikeakulkuisella polulla pääsemme kyllä eteenpäin toinen toisiamme tukien”. Se, ja yhdeksäntoista muuta kuvallista vertaistarinaa muistuttaa vertaisuuden tärkeydestä haastavissa elämäntilanteissa. 

Valokuvanäyttelyn kuvien toivomme herättävän ajatuksia ja keskusteluja vertaisuudesta, sen moninaisuudesta ja merkityksestä. Näillä ”vertaisuuden lähettiläillä” on jokaisella oma viesti katsojalleen. Minkä viestin se sinulle kertoo?

Yksi vertaiskuvan valitsijaraadin jäsenistä, valokuvaaja sekä taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen, toteaa kilpailukuvista näin: ”Jokainen kuva on ottajalleen ja kuvassa mukana oleville ihmisille todellinen ja painava tarina vertaisuuden arvosta. Kilpailuun lähetetyissä kuvissa vertaisuutta nähtiin todella monien asioiden kautta.” Hänen mukaansa vertaisuus merkitsee osallistujille yhdessä kulkemista, jaettua naurua, erilaisten ihmisten ja eläinten arvostavaa kohtaamista, monipuolisuuden ylistystä, yksinäisyyden lievittämistä ja lohtua. Nämä kaikki vertaisuuden puolet näkyvät näyttelyn kuvissa.

Omasta suhtautumisestaan vertaistoimintaan Miina Savolainen kertoo näin: ”Ihmiset, jotka joutuvat olemaan paljon auttamisen kohteina voivat menettää omaa valtaansa. Vertaiskokemuksessa asetelma muuttuu: avun kohteesta tulee aktiivinen toimija, kokemusasiantuntija ja toisen ihmisen tasavertainen auttaja. Vertaisuudessa toteutuu ihmissuhteiden syvin ja merkittävin tarve: molemminpuolisuus. On voimauttavaa ja tärkeää, että suhteen molemmat osapuolet antavat jotain todellista itsestään ja osaavat ilmaista sen, että kohtaaminen on itselle merkityksellinen. Tähän vastavuoroisuuteen pystytään harvoin ammatillisessa auttamisessa, jossa jo ihmisten erilaiset elämänolosuhteet tekevät tilanteesta lähtökohtaisesti ei-tasavertaisen.

Näyttelyn järjestäjän, Avita Kaveria -hankkeen tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta vertaistuen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille ja vahvistaa vertaistuen saatavuutta paikallisissa yhteisöissä muun muassa järjestämällä vertaisohjaajakouluttaja-koulutuksia eri puolilla Suomea. Toivomme, että toimintamme edistää vaivatonta pääsyä vertaistuen piiriin oli sen toteutustapa sitten kahdenkeskistä tukemista, vertaisryhmässä toimimista tai netissä tapahtuvaa kokemusten jakamista.

Vertaiskuvanäyttely Galleria Unelmassa 13.5.–2.6.2016
Osoite: Unelma Tapiola, Kauppamiehentie 6, 2. krs, Espoo
Aukioloajat ma klo 9-18, ti-pe klo 9-15

Tervetuloa avajaisiin!

Näyttelyesite löytyy täältä
Vuoden vertaiskuvakilpailun voittokuva löytyy täältä

Lisätietoa:
Anja Hilander
Kansalaisareena ry
Avita Kaveria -hanke
anja.hilander(at)kansalaisareena.fi
p. 050 549 0323


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn