Innostava johtaminen mahdollistaa osallistavan ja itseohjautuvan toiminnan

Leading Passion -seminaari kokosi yhteen tutkijoita, johtajia ja vaikuttajia Porvoossa 19.-20.4. Myös vapaaehtoistoiminta yhtenä tutkimuksen kohteena.

Haaga-Helian koordinoimassa laajassa Leading Passion -hankkeessa tutkitaan nuorten työasenteita ja organisaatioiden hyviä innostuksen johtamisen käytänteitä. Hankkeen tavoitteena on nostaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Ensimmäinen tutkimusvuosi on takana, ja mielenkiintoisina löydöksinä on havainnoitu kolme tekijää.

1. Innostus ja sisäinen motivaatio linkittyvät läheisesti itseohjautuvuuteen.
2. Innostus ja sisäinen motivaatio suojaavat hallinnantunteen menettämiseltä.
3. Innostusta ja sisäistä motivaatiota löytyy kaikista mahdollisista työnkuvista, jos oikea ihminen on oikeassa paikassa.
Innostava johtaminen vapaaehtoistoiminnassa

Leading Passion tutkimushanke keräsi aineistoa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreilta marraskuussa 2015 Espoossa sekä Helsingissä huhtikuussa 2016 VALIKKO-tapaamisissa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit johtavat innostusta.

Seminaarissa esiteltiin tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorit olivat saaneet myönteisiä innostavan johtamisen kokemuksia erityisesti, kun olivat onnistuneet välittämään toiminnan merkityksellisyyden vapaaehtoisille ja sitä kautta innostamaan heitä, kuten esimerkiksi seuraavat lainaukset osoittavat:

“Innostusta tuki se, että järjestö osoitti heidän tekemänsä työn tarpeelliseksi ja osaksi järjestön toimintaa. Ryhmän merkityksellisyys suuremmassa kokonaisuudessa kirkastui niin vertaisohjaajille, kuin minullekin.” – Koordinaattori 11

“Annoin suoraa asiakkailta kuultua positiivista palautetta vapaaehtoisryhmälle. Liikutuin itse kyseisessä tilanteessa, koska onnistuminen oli ollut niin merkittävä ”asiakkaillemme”. Oma liikutukseni sai vapaaehtoiset ymmärtämään vielä paremmin työnsä merkityksen ja arvokkuuden. Porukan yhteishenki kasvoi entisestään ja vapaaehtoiset sitoutuivat vielä paremmin tehtäviinsä.” – Koordinaattori 27

Tutkimuksesta pyritään kirjoittamaan sekä tieteellinen artikkeli että kappale Leading Passion -hankkeen vuonna 2017 ilmestyvään kirjaan.
Myötätunnon vakavasti ottaminen on mullistava askel kohti uudenlaista toimintakulttuuria

Helsingin yliopiston CoPassion-työryhmä tutkii myötätunnon roolia työyhteisöissä. Työryhmä on todennut miksi myötätunto on lyömätön juuri työelämässä: toisin kuin pelkkä empatia, myötätunto punnitaan konkreettisissa teoissa ja siihen tarvitaan muita, myötätunto ei synny yksin.

Myötätuntoisen työyhteisön todentamiseen ei tarvita asiantuntijan lausuntoa vaan jokainen voi tunnistaa sen työyhteisössä tapahtuvien tekojen kautta, josta on lyhyt matka hyvään työyhteisöön.

Uusi työkulttuuri ja työn haasteet tulee kohdata, jotta ihmiset innostuvat ja jalkauttavat toimintakulttuurin pysyvästi työyhteisöön.
Save the date – 9.9.2016

Leading Passion & CoPassion tutkimushankkeiden yhteinen seminaari järjestetään 9.9.2016 yhteistyössä Tekesin kanssa. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä seminaaria.
Lisätietoja:

Leading Passion tutkimushankkeen ensimmäiset tulokset
Twitter: Leading Passion tutkimushanke
Facebook: Helsingin yliopiston Co-Passion tutkimushanke


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn