EJYn toiminta vahvistuu vuonna 2017

RAY esittää jatkorahoitusta olemassa olevalle toiminnalle sekä näyttää vihreää valoa uudelle Turvaperhe -hankkeelle.

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry (EJY) on saanut yhteensä 1 075 800 euron avustusehdotuksen Raha-automaattiyhdistykseltä (RAY) vuodelle 2017. Yleisavustuksena järjestön yleishyödylliseen toimintaan on ehdotettu 181 400 euroa.

EJY on saanut rahoitusehdotuksen uudelle Turvaperhe –hankkeelle (2017-2019) 123 000 euron verran vuodelle 2017. Turvaperhe –hankkeessa Espooseen saapuvien yksinäisten turvapaikanhakijanuorten kotouttamista tuetaan vapaaehtoisten, koulutettujen turvaperheiden, avulla.

RAY antoi olemassa oleville toimintamalleille jatkorahoitusehdotukset seuraavasti:

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen sekä Unelma Tapiolantoimintaan (entinen Yhteisötupa & Espoon kansalaistoiminnan keskus) 251 400 eurolla.

Jalkautuva talousohjaus II (2017-2018) toimintamallin kehittämiseen ja juurruttamiseen osaksi vapaaehtoistoimintaa ja matalan kynnyksen toimintapaikkojen toimintaan 143 000 euroa.

OLKA –hanke (2017) jatkaa Vertaisresepti –hankkeen (2011-2016) toimintamallia erikoissairaalassa. Avustusrahoitusta on ehdotettu 213 000 euron verran. OLKA -hanke pureutuu järjestölähtöisen auttamistyön, järjestöjen yhteistyön ja hoitoketjujen yhtenäisen toimintamallin sekä palvelurakenteen kehittämiseen erikoissairaalassa.

Voimanpesä II (2013-2017) on saanut ehdotuksen 164 000 euron tukeen lapsiperheiden asumisen turvaamisen mallin kehittämiseen. 

Lue lisää EJYn hankkeista täältä.

RAY:n historian suurin – ja viimeinen avustusehdotus

RAY ehdottaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille jaettavaksi yhteensä 317,6 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustuksista alkuvuodesta 2017.

Ensi vuonna järjestöt saavat tukea 1.1.2017 toimintansa aloittavan Veikkaus Oy:n voitoista. Samalla RAY:n avustustoiminta siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA).

Lisätietoja Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista täällä.

#RAYtukee

Espoon Järjestöjen Yhteisö yhdistää kansalaiset ja järjestöt. Tunnistamme yhteiskunnan puutteet ja toimimme niiden korjaamiseksi. Toimintamme ytimessä on kansalaisten ja yhteisöjen saattaminen yhteen ja toimimaan kuntalaisten paremman arjen puolesta – tekemään rohkeita tekoja, jotka muuttavat ihmisten elämää pysyvästi.