Rethink Espoo kutsuu toimimaan yhdessä!

Vuoden 2016 aikana käynnistetty Rethink Espoo keskusteluiltojen sarja saa jatkoa.

Maanantaina Unelma Tapiolassa kokoontui monipuolinen joukko yhdistyksiä miettimään yhteistyötä Rethink Espoo toiminnassa. Uusien toimijoiden ilta kiinnosti hyvin erityyppisiä yhdistyksiä ja paikalle oli ilmoittautunut niin potilas-, mielenterveys-ja päihdeyhdistyksiä kuin kulttuuriyhdistyksiäkin.

”Rethink Espoo on espoolaisten järjestöjen yhteistyössä koordinoima keskustelutilaisuuksien sarja, jossa ideoidaan uusiksi vanhoja teemoja aina kaupunkisuunnittelusta mielenterveyteen. Jokaisesta illasta vastaa yksi verkostoon kuuluvista järjestöistä.”

Toiminnassa alusta asti mukana ollut Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton Kristel Nyberg taustoitti tilaisuutta kertomalla niitä tavoitteita, joita toiminnan käynnistämisessä vuonna 2015 oli ja miten toimintaa on vuoden 2016 aikana toteutettu. Tavoitteena on ollut järjestöjen välisen yhteistyön avulla tuoda järjestöjen toimintaa näkyväksi uusille kohderyhmille, tarjota mahdollisuus verkostoitumiselle ja tarjota paikka uusien ideoiden syntymiselle. Toimintaa on vuoden aikana koordinoinut verkoston jäsenistä koostuva valmisteluryhmä, jossa on ollut mukana kuusi erilaista yhdistystä kehittämässä toimintaa ja ideoimassa seuraavia tilaisuuksia.

”Parasta on ollut täysin erilaisten yhdistysten kohtaaminen hyvin matalan kynnyksen yhteistyön kautta. Rethink Espoo tapahtumien järjestämiseen on ollut helppo tulla mukaan ja kynnys ottaa yhteyttä toiseen yhdistykseen on selvästi madaltunut”, Nyberg toteaa

Rethink Espoo illat ovat kaupunkilaisille avoimia ideointi ja keskustelutilaisuuksia, joihin tulalan avoimin mielin ja joista lähdetään uusien tuttavuuksien ja innostavien uusien ajatusten kanssa. Vuoden 2016 aikana iltoja järjestettiin yhteensä seitsemän. Toimintaa vuoden aikana ovat olleet järjestämässä Espoon mielenterveysyhdistys EMY ry, FinFami Uusimaa ry – Omaiset mielenterveyden tukena, Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry, Kansalaistoiminnankeskus Unelma – Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ja Pienperheyhdistys ry. Uusien osallistujien innostuksesta päätellen jatkoa on luvassa myös vuodelle 2017.