Oivalla ADHD

ADHD-liiton Oivalla ADHD -kampanja nostaa esille adhd-oireisten ääntä #oivallaADHD

Tubettajien adhd-katugallup – oivalletaanko adhd? www.youtube.com
Onko adhd:tä olemassa? Adhd johtuu kasvatuksesta?

Adhd on kehityksellinen neuropsykiatrinen sairaus. Sen selittävät tekijät ovat neurologisia (mm. dopamiini- ja noradrenaliinivälitteisen hermoverkoston poikkeava toiminta) ja seuraukset näkyvät usein psykiatrisena oireiluna. Adhd on sairaus, joka löytyy sekä ICD10- että DSM5-tautiluokituksista – toisin sanoen se on tunnettu ja tunnustettu sairaus eri puolilla maailmaa.

Shoppaillaanko Suomessa diagnooseja?
Väite siitä, että diagnooseja annettaisiin perusteetta ja löyhästi, on vailla totuuspohjaa. Diagnoosikriteerit ovat tiukat, jotta esimerkiksi normaalit personallisuustekijät (mm. temperamentti) tai muutokset lapsen elämässä (esim. vanhempien ero) eivät vaikuttaisi tutkimusten lopputulokseen. Kaikilla meillä on adhd-tyyppisiä oireita, mutta vain murto-osalla niin, että diagnoosikriteerit täyttyisivät. Diagnostisia tutkimuksia varten ei kerätä havaintoja vain lapsen omaisilta vaan myös lapsen kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta, useimmiten siis opettajilta. Myös aikuisilta kartoitetaan esiintyminen lapsuudessa. Diagnoosin tekee useimmiten psykiatrian tai neurologian erikoislääkäri.

Vanhempia ei pidä syyllistää!
Vanhempien syyttely ja syyllistäminen ei edistä heidän lastensa hyvinvointia. Oli lapsella sitten adhd tai ei, hän tarvitsee positiivista palautetta ja kannustusta. Riemuitaan siis lasten onnistumisista ja annetaan heidän huomata riemumme! Näytetään omalla esimerkillämme, kuinka haastavista tilanteista selvitään. Tuetaan ja kannustetaan myös toinen toisiamme. Kaikki mukaan joukkoon – aikuisen vastuu kiusaamisessa Aikuisten tehtävänä on luoda asenneilmapiiriä, joka hyväksyy kaikki lapset. Älä siirrä ennakkoluulojasi lapselle, oivalletaan, että kaikki ovat samanarvoisia niin koulussa kuin työelämässäkin.

Adhd ei välttämättä näy ulospäin, mutta tieto siitä, että henkilö on adhd-oireinen auttaa ymmärtämään erilaista käytöstä.
Adhd-oireyhtymä • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
• Yleisin ns. kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö
• Oireet: tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus
• Esiintyvyys: noin 4–10 %:lla väestöstä
• Ympäristöön liittyvät tukitoimet ovat keskeisessä asemassa adhd-oireisen henkilön arjen tukemisessa. Tiedon antaminen, neuvonta ja ohjaus, erilaiset terapiamuodot, sopeutumisvalmennuskurssit, valmennustoiminta, vertaistuki ja tarpeenmukainen lääkitys voivat merkittävästi tukea adhd-oireisten hyvinvointia elämässä.

Lisätietoja: Jari Hämäläinen, tiedottaja, ADHD-liitto ry, jari.hamalainen@adhd-liitto.fi, puh. 045 636 1842