Osallistu ja osallista! -Mitä on kestävä hyvinvointi?

Kestävä kehitys on yksi Euroopan sosiaalirahaston horisontaalisista periaatteista. Tuettavan toiminnan tulee vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvinvointiin, ympäristöön ja ilmastoon sekä tukea yhteisöjä kestävän kehityksen sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Miten kestävää hyvinvointia ja ekososiaalista osallisuutta edistetään? Tule kuulemaan erilaisista keinoista ja kokeilemaan niitä käytännössä. Kestävän hyvinvoinnin seminaari on suunnattu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja 5:n hanketoimijoille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Seminaari jatkaa ESR:n toimintalinja 5:n valtakunnallisten Osallistu ja osallista! -seminaarien sarjaa. Järjestäjinä ovat Sokra- sekä Solmu-koordinaatiohankkeet.

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3123954