Mahdollisuuksien tori takaisin Espooseen?

Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia yleisötapahtumia, jotka tuovat esille globaaliin vastuuseen ja kansalaistoimintaan liittyviä teemoja ja antavat ihmisille mahdollisuuksia löytää oman tapansa toimia globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Kutsu espoolaisille järjestöille Invitation for civil society organisations in Espoo (please scroll down for English version)

Haluammeko Mahdollisuuksien torin takaisin Espooseen? – tule mukaan ideoimaan ma 24.4.

Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia yleisötapahtumia, jotka tuovat esille globaaliin vastuuseen ja kansalaistoimintaan liittyviä teemoja ja antavat ihmisille mahdollisuuksia löytää oman tapansa toimia globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Mahdollisuuksien torit tarjoavat paikkakunnan järjestöille paikan esitellä toimintaansa, saada uusia jäseniä, tukijoita ja vapaaehtoisia mukaan toimintaansa sekä organisoida kiinnostavaa asia- ja kulttuuriohjelmaa.

Toreja järjestetään noin 20 paikkakunnalla eri puolilla Suomea huhti-syyskuun välisenä aikana. Nyt olisi tarkoitus selvittää löytyykö espoolaisten järjestöjen joukosta kiinnostusta järjestää myös Espoossa Mahdollisuuksien tori vuonna 2017.

Ensimmäinen ideointitapaaminen pidetään maanantaina 24.4. klo 17.00 Unelma Tapiolan tiloissa osoitteessa Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo.

Mahdollisuuksien torit ovat aina paikallisten järjestö- ja kansalaistoimijoiden yhdessä järjestämiä ja joku paikkakunnan järjestöistä nimetään vastuujärjestöksi, joka vastaa tapahtuman taloudesta. Kepa ry koordinoi valtakunnallista Mahdollisuuksien torien verkostoa ja tukee Mahdollisuuksien toreja kattamalla osan torin kuluista, tarjoamalla viestinnällistä tukea ja markkinointimateriaaleja.

Ilmoittautumisia ideointitapaamiseen toivotaan viimeistään 20.4.
Linghui Leppäselle osoitteeseen linghui.leppanen@gmail.com

Lisää tietoa Mahdollisuuksien toreista löytyy osoitteesta:  https://www.kepa.fi/tapahtumat/mahdollisuuksien-tori

Kannattaa myös katsoa torivideo: https://www.youtube.com/watch?v=olpC9qAvt3E

Lisätietoja voi kysellä myös Kepa ry:n Mahdollisuuksien tori -koordinaattorilta Jaana Viirimäeltä, jaana.viirimaki@kepa.fi tai 050-3176737.

Kutsua saa mielellään levittää kiinnostuneille!

Do we want the Market of Possibilities back to Espoo? – join the first planning meeting at 24th April

Markets of Possibilities are free public events that bring out issues related to global solidarity and civil society and they give people a possibility to find their own way of acting for global justice. Markets of Possibilities offer the civil society organisations a space where they can promote their work and get new members, supporters and volunteers. Markets offer also a possibility to organise interesting cultural and topical program.

Approximately 20 Markets are organized around Finland between April and September. Now we try to find out if civil society organisations based in Espoo would have an interest to organize the Market of Possibilities in Espoo in 2017.

The first planning meeting is held on Monday the 24th April at 17.00 in Unelma Tapiola, address Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo.

Markets are always organized jointly by the representatives of the local civil society organisations. Some organization is acting as a responsible one taking care of the finances. Kepa ry coordinates the national network of the Markets and covers part of the costs of the events and provides communicational support and marketing materials.

Please join the planning meeting and inform about your participation latest at 20th April
to Linghui Leppänen to address linghui.leppanen@gmail.com

More information of the Markets is available (in Finnish) at https://www.kepa.fi/tapahtumat/mahdollisuuksien-tori
Watch also the video about the Markets: https://www.youtube.com/watch?v=olpC9qAvt3E
You can also ask for more information from Jaana Viirimäki, the Markets of Possibilities coordinator in Kepa jaana.viirimaki@kepa.fi tai 050-3176737. Please send this invitation to anyone who might interested!
Liitteet:
https://www.toimeksi.fi/files/liitetiedostot/2126ca1158f86532e77ab467c8dc75d0.pdf (PDF)

Kepa ry