Asumisen taidot -pilotti neuvoo kädestä pitäen asumisen pulmissa

Kaupungistumisen, arjen osaamisen ja monikulttuurisuuden haasteita taklaava Asumisen taidot -pilottiprojekti on asuntosijoitusyhtiö SATOn asukkaiden apuna aina sähkösopimuksen solmimisesta siivousopastukseen. SATOn sekä EJYn omistaman Indcare Oy:n yhteisprojektin tavoitteena on löytää uusia malleja asumisen tukemiseen.

– Arjen haasteet koskettavat niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajiakin, SATOn asumisneuvoja Essi Helander kertoo. – Ne ovat usein yksinkertaisen kuuloisia: Miten pesen lattiat niin, ettei tule vesivahinkoa, mitä teen roskille, kun roskakori on täynnä tai miten solmin sähkösopimuksen, Helander lisää. – Alan toimijoilla on kuitenkin vain harvoin resursseja auttaa asukkaita kädestä pitäen.

SATO ja Indcare Oy starttasivat Asumisen taidot -pilottiprojektin huhtikuussa ja pilottivaiheeseen valittiin noin 20 SATOn taloa Espoosta ja Helsingistä. Talojen asukkaille tarjotaan hyvin konkreettista asumisen ohjausta ja opastusta. Indcaren ansiosta pilottiprojektissa on myös tarvittava määrä työntekijöitä, jotta asukkaille voidaan tarjota tarpeeksi konkreettista apua. Projektiin on sitoutunut Indcaresta kolme henkilöä, joista yksi on somalin kielen osaaja.

– Meillä on EJYn kautta oikeanlaista osaamista huomata yhteiskunnallisia puutteita ja aito halu tehdä tekoja paremman arjen puolesta. Haluamme SATOn kanssa löytää toimivimmat ratkaisut siihen, miten asiakkaille löydetään juuri oikeanlainen apu nopeasti, Jussi Sorsimo Indcare Oy:stä toteaa.

Asumisneuvonta kysyttyä – tiimi kasvaa tämän vuoden aikana

Essi Helander auttaa SATOn asumisneuvonnassa jatkuvasti asukkaita arjen asumiseen liittyvissä haasteissa ja pulmatilanteissa, kuten esimerkiksi naapuruussuhteiden selvittämisessä, huoneiston hoidossa ja ylläpidossa tai vaikkapa vuokranmaksuun liittyvissä ongelmissa. Asumisen pulmat eivät aina ole pieniä ja asumisneuvoja törmää työssään usein laajempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten esimerkiksi syrjäytymiseen ja päihdeongelmiin.

– Asumisneuvonnan palvelulla vastataan kaupungistumisen mukanaan tuomiin ilmiöihin, sillä ihmiset asuvat yhä tiiviimmin ja yhä monimuotoisemmissa ja monikulttuurisemmissa naapurustoissa, Helander pohtii. – Aina yhteydenotoissa ei kuitenkaan ole kyse riitatilanteista. Saan myös soittoja asukkailta, jotka ovat aidosti huolestuneita naapureistaan, kuten vaikkapa iäkkäistä, yksinäisistä vanhuksista.

Asumisen taidot -pilotti päättyy kesäkuun lopussa. Tavoitteena on, että projektin avulla asumisen tukemiseen löydetään entistä toimivampia malleja. Tavoitteena on lisäksi kasvattaa SATOn asumisneuvonnan tiimiä uusilla rekrytoinneilla tämän vuoden aikana.

Lisätietoja:

SATO Oyj
Essi Helander, asumisneuvoja, essi.helander@sato.fi, p. 0201 34 4100 ja 044 558 9007
Juha-Pekka Järvenpää, yksikön johtaja, juha-pekka.jarvenpaa@sato.fi, p. 0201 34 4062 ja 040 513 8484

Indcare Oy
Jussi Sorsimo, jussi.sorsimo@ejy.fi, p. 0400 561040

Alkuperäien tiedote julkaistu 2.5 osoitteessahttps://www.sato.fi/fi/1047_3384.aspx

Sato Oyj
Juha-Pekka Järvenpää