Mitä vapaaehtoistoiminta on?

Mitä vapaaehtoistoiminta on?

Mitä vapaaehtoistoiminta on?

Vapaaehtoistoiminta on osallistumista toimintaan jonkin tärkeänä pitämänsä asian puolesta. Toiminta jota vapaaehtoisena tehdään, kohdistuu yksittäisiin ihmisiin, yhteisöihin tai ympäristöön.  Olennaista vapaaehtoistoiminnassa on se, että siihen lähdetään omasta tahdosta vapaaehtoisesti ilman palkaa tai muuta korvausta.

Konkreettisesti vapaaehtoistoiminta voi olla esimerkiksi nuotion valvomista, keinumista, kauppareissulla mukana olemista, maalaamista, juttelua, teltan pystytystä, toiminnan suunnittelua,  tiedon jakamista. Tiedot olemassa olevista vapaaehtositoiminnan mahdollisuuksista Espoossa löydät täältä.

 

Miksi lähteä mukaan?

Maailma syntyy yhdessä tekemällä, sinun panostasi tarvitaan. Syitä vapaaehtoistoimintaan on yhtä paljon kuin on ihmisiäkin. Toimiminen itselle tärkeiden asioiden eteen, toisten auttaminen pyyteettömästi, uuden oppiminen, merkityksen löytäminen omaan elämään, yhteisöllisyyden kaipuu, mahdollisuus tehdä hyvää…

Vapaaehtoisuus antaa paljon sekä tekijälle että kohteelleen. Ymmärrys ja osaaminen karttuvat vapaaehtoisena toimiessa. Jokaisella vapaaehtoisella – tehtävästä riippumatta – on mahdollisuus luoda sosiaalisia kontakteja, tuntea itsensä tarpeelliseksi ja saada onnistumisen kokemuksia. Halutessaan vapaaehtoistoiminnan kautta pääsee testaamaan itseään ja omia rajojaan.

 

Mitä vapaaehtoiselta odotetaan?

Vapaaehtoistehtävästä riippuen odotukset vaihtelevat. Lähes aina tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittävät.  Vapaaehtoiselta odotetaan oma tahtoa ja halua osallistua vapaaehtoistoimintaan. On myös tärkeää ymmärtää ja hyväksyä toiminnan tavoitteisiin ja sitä ohjaaviin aatteisiin. Toimintamahdollisuuksia on valtavasti, löydät varmasti vapaaehtoistoimintaa joka toiminta ja taustalla olevat tavoitteet sopivat sinulle.

Vapaaehtoiselta odotetaan tervettä suhtautumista vapaaehtoistoimintaan. On hyvä arvioida voimavaroja ja ajankäyttöään, jotta ei lupaa enemmän kuin ehtii ja jaksaa tehdä. vaan löytää tasapainon oman arkielämänsä ja vapaaehtoistoiminnan välillä. Jokaisella on oikeus itse määritellä, kuinka pitkäksi aikaa haluaa sitoutua vapaaehtoistoimintaan.

 

Kuinka kauan vapaaehtoisena toimitaan?

Vapaaehtoistoimintaa on monenlaista. Voit osallistua satunnaisesti erilaisiin tempauksiin tai tapahtumiin tai sitoutua esimerkiksi vapaaehtoiseksi ystäväksi vaikka seuraavaksi vuodeksi. Vapaaehtoisuus voi olla kertaluontoista tai siinä voi olla mukana vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kannattaa kokeilla ainakin kerran, miltä tuntuu saada hyvää mieltä vapaaehtoistoiminnasta.

Asiasanat

vapaaehtoistoiminta,