Kumppanuudella virtaa järjestöjen markkinointiviestintään

EJY:n Järjestömarkkinoinnin kehittämisprojekti päättyy. Lue blogiteksti projektista!

Esitteet pölyttyvät hyllyssä. Messuilla tungeksii järjestötuttuja vuosien takaa. Kuukausikirje kertoo eilisen uutisia. Viestintäsuunnitelman laatiminen on strategisen suunnittelun pakollinen pulla, joka leivotaan vuosittain vanhalla reseptillä. Tämä näkymä kiteyttää monen järjestön viestintäarjen. Luovalla tavalla toteutettu markkinointiviestintä voi keventää työtaakkaa ja lisätä viestinnän vaikuttavuutta. Espoon Järjestöjen Yhteisö, EJY ry tarttui härkää sarvista yhdessä Måndagin kanssa.

Viestinnän ja markkinoinnin kanavat ja vaatimukset ovat muuttuneet viime vuosina radikaalisti. Järjestötyö vaatii tekijöiltään yhä enemmän luovaa viestinnällistä ajattelua ja kykyä selviytyä monikanavaisessa viestintäviidakossa. Lähdimme EJY:ssä kehittämään järjestöjen valmiuksia vastata nykypäivän haasteisiin. Työ aloitettiin omasta kotipesästä.

Mennyt vuosi on ollut ilon ja uudestisyntymisen aikaa. Prosessin alussa yhteistyökumppanimme Måndag vaati meitä selventämään, miksi organisaatiomme on olemassa ja mitä kaikkea toimintamme pitää sisällään. Kun kokonaiskuva alkoi hahmottua, löytyi myös oikea tarina sitä sanoittamaan.

– Viestinnällisessä uudistamisessa ei ole kyse vain yksittäisistä parannuksista, vaan se on myös keino vahvistaa organisaation identiteettiä ja terävöittää toiminnan tavoitteellisia lähtökohtia. Organisaation visuaalisuus ja tarina vaikuttavat myös siihen, miten henkilöstö hahmottaa yhteiset päämäärät ja sitoutuu niihin, toteaa projektin suunnittelija Katri Mäkeläinen.

– Måndag puski eteenpäin, kun päätöksenteko jäi seisomaan saveen, eikä ollut rohkeutta tai osaamista uusien haasteiden vastaanottamiseen.

– Vuosi huipentui EJY:n uuden ilmeen julkaisuun. Måndag oli vahvasti mukana luomassa tähän liittyvää kampanjaa ja kulki rinnalla koko muutosprosessin ajan, kuvaa projektin koordinaattori Emma Susi.

Kehittämisprosessin toisessa vaiheessa tuotettiin järjestökentälle kolmepäiväinen TEOT ESIIN! Järjestömarkkinoinnin vertaiskoulu, jonka ohjelmasuunnittelussa ja markkinoinnissa kumppanillamme oli merkittävä rooli. Palautteessa osallistujat iloitsivat saamistaan uusista ideoista ja yhteistyöaluista. Koulutus toi uutta virtaa tekemiseen ja kannusti heittäytymään järjestömarkkinointiin luovalla tavalla.

TEOT ESIIN! Järjestömarkkinoinnin vertaiskoulun pysyvä jälki löytyy EJY:n YouTube kanavalta. Koulutus videoitiin ja kokonaisuudesta on julkaistu 14 erillistä järjestöjä palvelevaa markkinoinnin ja viestinnän koulutusvideota. Videoinnin ja editointityön hoiti MättöMedia.

Videot löytyvät EJY:n YouTube-kanavalta täältä.
– Yhteistyökumppanina Måndag oli organisaatiomme kehittämistarpeisiin ja koko prosessiin nähden juuri se oikea. Järjestökentän vahva tuntemus, luova viestinnän ja markkinoinnin osaaminen, sekä laajat verkostot takasivat onnistuneen yhteistyön, kiteyttää Katri Mäkeläinen.

Vuoteen on mahtunut onnistumisten lisäksi huolta tavoitteiden täyttymisestä, aikatauluista ja budjetin riittävyydestä. Koordinoinnin näkökulmasta suurimmat haasteet liittyivät kahden erilaisen aikaikkunan yhteen sovittamiseen ja eri suunnilta tulleiden toiveiden täyttämiseen.

– Päätöksenteon demokraattisuus ja toisaalta byrokraattisuus aiheutti muutaman harmaan hiuksen vuoden aikana, mutta kasvatti myös pitkäjänteisyyttä. Sukkuloinnista huolimatta, koen onnistuneemme, summaa Emma Susi.

Olemme kiitollisia sekä EJY:lle rohkeudesta lähteä muutoksen tielle, että Måndagille ilosta ja rentoudesta, jolla tavoitteet saatiin maaliin. Erityinen kiitos kuuluu myös Kildalle uudesta ilmeestä. Yhteistyö on antanut organisaatiollemme ja mukana olleille järjestöille paljon uutta ajattelemisen aihetta. On ollut etuoikeus olla näköalapaikalla tässä prosessissa.

Emma Susi ja Katri Mäkeläinen ovat Järjestömarkkinoinnin kehittämisprojektin (2015) tehokaksikko. Projektia hallinnoi Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry ja rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Projekti päättyy huhtikuussa 2016.

Kuva: Katri Mäkeläinen
EJY – JMK-hanke
Emma Susi & Katri Mäkeläinen
emma.susi@ejy.fi