Uusimaa yhdessä – kumppanuus- ja resurssiverkosto (2017-2020)

STEAn Sosiaali- ja terveysministeriölle luovuttamassa Suomi 100 -avustusehdotuksessa esitetään maakunnalliselle ”Uusimaa yhdessä – kumppanuus- ja resurssiverkosto (2017-2020)” -hankkeelle rahoitusta vuodelle 2017 yhteensä 206.000 euroa. Seuraaville kahdelle vuodelle ohjeellisen avustussuunnitelman mukainen hankerahoitus olisi 343.000 euroa /vuosi.

Hankeavustuksen käyttötarkoitus on Uudellamaalla toimivien sote-järjestöjen Uudenmaan kattavan kumppanuus- ja resurssiverkoston rakentaminen.

Järjestöt haluavat olla mukana kehittämässä sote- ja maakuntauudistusta. Tavoitteena on:
– vahvistaa ja kehittää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä sote- ja maakuntauudistuksessa,
– lisätä maakunnan asukkaiden osallisuutta ja tietoa sekä
– vaikuttaa toteutettaviin maakuntatason palveluihin niin, että niistä tulisi asiakaslähtöisiä, esteettömiä ja saavutettavia.

Hankerahoitusta haki Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry yhdessä 10 muun Uusmaalaisen järjestön kanssa. Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, Länsi-Uudenmaan Järjestöjen Yhteisö LJY ry, Vantaan järjestörinki ry, Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto ry, Loviisan järjestöt ry, Porvoon Yhdistyskeskus ry, Helsingin Invalidien Yhdistys ry, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry ja Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys ry. Hanke on avoin kaikille Uudenmaan alueen sote-järjestöille.

Mikäli STM myöntää avustuksen, hakijajärjestöt käynnistävät hankkeen mahdollisimman pian heinäkuussa 2017. Hankkeeseen on tarkoitus palkata viisi henkilöä, jotka sijoittuvat eri puolille Uuttamaata, ja joiden kautta pyritään saamaan mahdollisimman laaja alueellinen kattavuus. Uudellamaalla toimii n. 1760 sote-järjestöä, joten järjestökentän verkostoituminen on haasteellista, mutta erittäin tärkeää.

Lisätietoja:

Marja Manninen
toiminnanjohtaja
EJY ry
p.050 3461004
marja.manninen@ejy.fi

Heikki Majava
toiminnanjohtaja
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
p. 040 562 2212
heikki.majava@hun.fi