Kotoutumisen 100 ideaa toiminnaksi syksyn työpajassa!

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry järjesti yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa 18.5.2017 ”Tehdään yhdessä 100 ideaa kotoutumiseen” -yhteistyöseminaarin, jossa useat eri järjestöt, yhteisöt ja viranomaistahot pääsivät verkostoitumaan ja suunnittelemaan maahanmuuttajien kotoutumista edistävää yhteistyötä. Seminaarissa osallistujat kehittivät yli 100 ideaa kotoutumiseen, joista jalostettiin pienempi määrä ideoita. Ideoista äänestettiin seminaarissa ja internetäänestyksellä seminaarin jälkeen.

EJY ry:n kehittämispäällikkö Katja Anoschkin: ”Tapahtumassa ideointi oli vilkasta ja innostavaa. Tavoitteena oli konkreettisten ideoiden tuottamisen lisäksi verkostoida kotoutumisen kentällä toimivia tahoja Espoossa ja tässä onnistuttiin loistavasti.” 

Seminaarissa eniten ääniä saaneista ideoista on koottu ryhmiä, joiden pohjalta jatketaan ideoiden työstämistä konkreettisiksi toiminnoiksi EJY ry:n järjestämässä ”Ideat toiminnaksi!” -työpajassa 13.9.2017 klo 14-17. Anoschkin huomasi seminaarissa, että verkostoitumiselle toisten yhdistysten, kaupungin ja muiden viranomaistahojen kanssa on selvästi tarvetta. Tämä näkyy vahvasti myös äänestystuloksissa.

Kotoutumista tukeva kurssi -idea sai äänivyöryn. Kurssien järjestämisessä toivottiin maahanmuuttajajärjestöjen ja viranomaisten välillä yhteistyötä, jossa yhdessä suunniteltaisiin kurssille toimiva sisältö.

Paikalliset kotiäitien ryhmät saivat seminaariin osallistuneilta ja internetäänestäjiltä myös paljon ääniä. Ryhmiä haluttiin toteuttaa yhteistyössä esimerkiksi Marttojen ja partiolaisten kanssa. Toiminnan kohderyhmäksi hahmoteltiin kaikki äidit, joiden lastenhoitoa helpotettaisiin vapaaehtoisvoimin.

Alueelliset tapahtumat ja tilaisuudet olivat kärkipäässä äänestystuloksissa. Kaupunginosatapahtumiin toivottiin mukaan muun muassa asukas- ja maahanmuuttajayhdistyksiä. Myös kaupunginosia ylittäviä tapahtumia toivottiin jatkossa enemmän. Tapahtumiin liittyen painotuksena oli matalan kynnyksen osallistumisen mahdollistaminen. Tapahtumien lisäksi yhteisten tempausten, kuten marjojen, sienten ja roskien keräilyn, järjestämistä pidettiin hyvänä ideana.

Alueellisista tapahtumista kiinnostuneiden kannattaa osallistua Espoo-päivän yhteydessä 25.-27.8.2017 järjestettävään Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan. Torin teemana on ”yhdessä” satavuotiaan Suomen kunniaksi ja ohjelmassa on koko perheelle suunniteltua toimintaa sekä monia eri ohjelmanumeroita. Torin suunnittelussa mukana on myös yhteistyöseminaarin osallistujia.  Lue lisää Mahdollisuuksien torista täältä: https://www.uusimaalaiset.fi/tapahtuma/mahdollisuuksien-tori/

”Kulttuuritulkki” -toiminta sai myös useita ääniä. Toiminnalla tarkoitettiin vapaaehtoistoimintaa, jossa suomen kieltä hyvin puhuva ystävä / kielikummi / tukihenkilö toimii maahanmuuttajan tulkkina arjen eri tilanteissa. Tilaisuudessa todettiin, että tällaista toimintaa  on, mutta tiedon kokoamiselle ja yhdistämiselle toivottiin yhteistä foorumia. Espoossa tiedon kokoamista ja yhdistämistä varten on perustettu  www.uusimaalaiset.fi ja www.espoonvapaaehtoisverkosto.fi, joihin kannattaa käydä ilmoittamassa oman yhdistyksen tulevista tapahtumista ja vapaaehtoistyömahdollisuuksista.

Vuorovaikutukselliset ruokakulttuuritapahtumat nähtiin hyvänä konseptina, koska ruoan todettiin yhdistävän ihmisiä. Tällaisia tapahtumia haluttiin tulevaisuudessa järjestää enemmän yhteistyössä esimerkiksi Marttojen kanssa – yhtenä aiheena esitettiin ”perunakoulutus” perunan hyödyistä ja käyttötavoista. Vaikka konsepti ei ole uusi, se todettiin toimivaksi. Ongelmana on, että miten tavoittaa uusia ihmisiä ruokakulttuuritoimintaan mukaan?

Nuorille aikuisille suunnattu ystävätoiminta keräsi myös monia ääniä. Ystävätoiminnalla tarkoitettiin muun muassa kahvittelua, kävelyä ja juttelua. Tämän idean ympärille toivottiin yhteistyötä muun muassa seurojen, yhdistysten, nuorisotalojen ja oppilaitosten kanssa.

Suomen kielen opiskelu liikunnan avulla nähtiin myös kannattavana ideana. Tähän liittyen yhteistyötahoiksi toivottiin esimerkiksi liikuntaseuroja, oppilaitoksia ja suomen kielen opetusta tarjoavia tahoja.

Yhteistyöseminaarissa nousi lisäksi esiin, että järjestöissä on paras osaaminen järjestötoiminnasta. Seminaarin osallistujat toivoivat, että  maahanmuuttajajärjestöjen osaamista hyödynnettäisiin paremmin tulevaisuudessa. Tähän liittyen EJY järjestää yhdistysmentorointikoulutuksen Espoossa toimintaa järjestäville maahanmuuttajajärjestöille. Koulutuksen tarkoituksena on yhdessä mentorin kanssa kehittää mentoroitavan yhdistyksen toimintaa. Jos yhdistyksesi haluaa mukaan koulutukseen, ilmoittaudu heti mukaan täältä . Mentorointikoulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 27.8.2017.

Anoschkin kertoi odottavansa suurella mielenkiinnolla tulevaa ”Ideoista toiminnaksi!” -työpajaa: ”EJY:n kansalaistoiminnankeskus Unelman keskeinen tehtävä on luoda tilaisuuksia yhdistysten ja muiden toimijoiden tasavertaiselle keskustelulle, kohtaamiselle ja mahdollistaa näin uusien sosiaalisten innovaatioiden syntyminen. Yhteistyön ensimmäinen edellytys on tutustuminen ja luottamuksen syntyminen kohtaamalla ja yhteisiä ideoita toteuttamalla. Tästä on hyvä jatkaa.”

Pääset ilmoittautumaan ”Ideoista toiminnaksi!” -työpajaan täältä: https://my.surveypal.com/Ideoista-toiminnaksi-tyopaja

Huomioithan, että työpajan viimeinen ilmoittautumispäivä on 6.9.2017.

 

 

Asiasanat

ajankohtaista, työpajat, kehittämistyöpaja, mentorointi,