Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämät järjestöavustukset haettavissa 18.9.–27.10.2017

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää vuosittain avustuksia Espoossa toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen palveluja.

Järjestöavustukset on tarkoitettu yhdistysten ja yhteisöjen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Niillä tuetaan ja ylläpidetään monipuolista kansalaistoimintaa Espoossa. Ne ovat toiminta-avustuksia veteraani-, eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille ja yhteisöille, joiden toiminta luo espoolaisille hyvän arjen perusedellytyksiä, lisää heidän osallistumismahdollisuuksiaan ja vertaistoimintaa, sekä edistää heidän toimintakykyään, terveyttään ja hyvinvointiaan. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

Vuoden 2018 järjestöavustusten hakuaika on 18.9.–27.10.2017.

Järjestöavustusten hakeminen

Asiasanat

sosiaali- ja terveys, järjestöavustus, Espoo,