7 maahanmuuttajajärjestöä ja 8 mentoria – yhdistysmentorointi on käynnistynyt!

7 maahanmuuttajajärjestöä ja 8 mentoria – yhdistysmentorointi on käynnistynyt!

Lauantaina EJY:n Unelma Tapiolassa järjestettiin yhdistysmentorointikoulutus maahanmuuttajajärjestöille. Koulutuksessa käytiin läpi  mentoroinnin menetelmää ja mietittiin pienryhmissä muun muassa hyvän mentorin ja aktorin ominaisuuksia. Mentori-aktori -parien muodostamisen jälkeen parit kirjoittivat mentorointisopimukseen mentorointiprosessin tavoitteita. Paljon keskustelua herättivät myös kulttuurierot – keskustelimme esimerkiksi aikatauluista kiinni pitämisestä ja siitä, miten eri kulttuureissa tämä asia nähdään.  Rennon olemisen, naurun ja innostuksen keskellä 6 tunnin koulutus meni todella nopeasti.

Paikalla oli minun lisäksi mentorointikouluttaja Gunta Ahlfors, 10 henkilöä 7 eri maahanmuuttajajärjestöstä ja 8 mentoria. Mentorointiprosessiin osallistuivat Maahanmuuttajien perhe ja nuorten yhdistys MPNY ry, Junioreiden urheiluseura JUS, Warsan ry, Suomen Jubamaan Yhteisö ry, Suomi-Syyria Ystävyysseura ry, Al-Mesrah ry ja Espoon Maahanmuuttajat ry. Yhdistykset kertoivat jäsenmääränsä olevan suhteellisen korkea – jäsenmäärä vaihteli useasta kymmenestä yli sataan. Myös toiminnan monipuolisuus vaihteli yhdistysten välillä: joissain yhdistyksissä oli urheiluun, liikuntaan sekä ohjaus- ja neuvontapalveluihin liittyvää toimintaa, kun taas osassa järjestettiin esimerkiksi suomen kielen kursseja, oman äidinkielen opetusta, vertaisryhmätoimintaa, tukiopetusta / läksykerhotoimintaa koululaisille ja opiskelijoille, työllistymisen / kouluttautumisen tukemista ja leirejä.

Jokaiselle aktorille rekrytoitiin henkilökohtainen mentori, jonka kanssa he kehittävät yhdistyksensä toimintaa seuraavan 5 kuukauden aikana. Mentoreista 3 oli Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiikan opiskelijoita ja loput 5 pitkään järjestömaailmassa työskennelleitä alan ammattilaisia. Mentoreiden joukko edusti todella laajaa osaamista ja kokemusta, mikä näkyi jo siinä vaiheessa, kun mentori-aktori -parit alkoivat kirjoittaa ylös mentorointiprosessin tavoitteita.

Iso osa yhdistyksistä listasi tavoitteiksi toiminnan vakauttamisen yhteistyön avulla sekä toimintasuunnitelman selkeyttämisen ja täsmentämisen. Näitä aiottiin tavoitella yhdistystoiminnan perusteista lähtien, esimerkiksi asiakirjojen läpikäynnillä ja rahoituslähteiden kartoittamisella. Myös viestinnän ja tiedotuksen kehittäminen nousivat useassa eri tavoitelistauksessa esiin. Kaksi yhdistystä aikoi lisäksi kehittää yhdistyksen varainhankintaa mentoroinnin aikana.

Tavoitteiden lisäksi mentori-aktori -parit kirjasivat ylös seuraavan tapaamisen ajankohdan. Tämä oli keskeinen osa mentorointikoulutusta, koska yhdistyksen kehittäminen tapahtuu parien henkilökohtaisten tapaamisten yhteydessä ja niiden välissä. Kehittämisprosessin tukemiseksi EJY:n tiloissa järjestetään tarpeen mukaan lisäkoulutuksia ja muuta tukea, jotta prosessi menee jokaisen parin kohdalla eteenpäin. Gunta tulee pitämään mentorointimenetelmään liittyvän välitapaamisen 11.11.2017, jolloin keskitytään mentoroinnin haasteisiin ja vertaistuen antamiseen.

Mentorointikoulutus alkoi iloisissa merkeissä, mutta se myös loppui nauravissa tunnelmissa. Ihanan iloisen  naurun ja tunnelman sai lopussa aikaan erityisesti minun arabian- ja somalinkieliset ”kiitos” ja ”näkemiin” -sanat. Näissä tunnelmissa oli ihana jatkaa lauantai-illan viettoa ja jäädä odottamaan seuraavaa tapaamista!

 

Tiina Alakärppä

Koordinaattori

Kumppanuushautomo

Asiasanat

yhdistys, järjestö, mentorointi,