Kumaja-verkosto kokoaa Uudenmaan sote-järjestöt yhteen

Kumaja-verkosto luodaan yhdistämään järjestöt kumppaniksi Uudenmaan maakunnalle ja alueen kunnille.

Kumajan tavoite on tuoda yhteen järjestöjen korvaamattoman arvokasta asiantuntemusta ja kokemusta sosiaali- ja terveyspalveluista ja saada se käyttöön Uudenmaan maakunnassa. Kumaja haluaa vaikuttaa siihen, että vuonna 2020 toimintansa aloittavan maakunnan palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja tukevat asukkaiden hyvinvointia.

Sote- ja maakuntauudistuksessa halutaan turvata järjestöjen toimintaedellytykset niin yleishyödyllisinä yhteisöinä kuin palveluntuottajina. Myös uusi kuntalaki painottaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Uudistukset luovat sekä tarpeen että mahdollisuuden järjestöjen yhteistyölle. Kumajan tavoitteena onkin järjestöjen, ja samalla kaikkien maakunnan asukkaiden, osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.

Kumaja-verkostoa luodaan kolmivuotisessa Uusimaa yhdessä -hankkeessa, jota sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa. Työ on alkanut syksyllä 2017 järjestöjen tapaamisilla ja yhteyksien luomisella. Uudellamaalla lasketaan olevan noin 1700 järjestöä, eikä koko Uudenmaan alueen kattavia verkostoja ennestään ole.