EJYn nimi muuttui!

EJYn nimi muuttui!

EJY ry:n syyskokous päätti kokouksessaan 30.11.2017, että EJYn virallinen nimi on jatkossa EJY ry, ruotsiksi EFS rf.

Nimenä aiemmin ollut Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, ruotsiksi Esbo Föreningarnas Samfund EFS rf, jää pois käytöstä. Sääntöjen kohdasta: ”yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan luonne” jätettiin rajaus toiminnasta Espoon alueella pois.

Näillä muutoksilla helpotetaan EJYn toiminnan laajentumista Espoon ulkopuolelle, mm. sairaalavapaaehtoisten OLKA – toiminnassa, sekä parannetaan EJYn mahdollisuuksia olla mukana laajemmassa alueellisessa työskentelyssä esimerkiksi Sote-uudistukseen liittyen.

Myös avustuskeskus STEA edellyttää, että toiminta on paikallista toimintaa laajempaa.

Jatkossa EJY toimii edelleen niin Espoolaisten kuin muidenkin hyväksi toimintansa tarkoituksen mukaan.

EJY edistää väestön terveyttä, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä luo edellytyksiä jäseninään toimivien yhdistysten yhteistyölle ja toiminnalle. Lisäksi EJY vaikuttaa ja toimii kansalaisjärjestötoiminnan ja hyvinvoinnin kehittäjänä pääkaupunkiseudulla ja valtakunnallisesti.

Johanna Artola
Hallintoassistentti
EJY ry
johanna.artola@ejy.fi
050 501 8558

Asiasanat

sosiaali- ja terveys, järjestö, järjestöt muutokseen yhteistyössä, EJY,