Hur kan föreningar och organisationer påverka i sote- och landskapsreformen? Besvara Kumajas förfråga till organisationer

Hur kan föreningar och organisationer påverka i sote- och landskapsreformen? Besvara Kumajas förfråga till organisationer

Organisationer och föreningar har mycket insikt, kunskap och erfarenhetsexpertis som det blivande landskapet Nyland behöver i planeringen av social- och hälsoservicen och främjandet av välfärd och hälsa.

Partnerskapsnätverket Kumaja har som uppgift att utveckla samarbetet mellan nyländska sote-organisationer samt öka organisationernas och föreningarnas möjligheter att påverka förberedningen och förverkligandet av sote- och landskapsreformen.

Organisationsaktör, besvara förfrågan!

För att hitta de effektivaste samarbetsformerna och påverkningssätten ber vi nyländska sote-organisationer svara på en förfrågan.

Svara på förfrågan ur er organisations eller förenings synvinkel (centralorganisation, distriktsorganisation, lokalförening e.dyl.).

BESVARA FÖRFRÅGAN

De organisationer som har svarat senast 15.1.2018 har möjligheten att vinna ett av 3 bokpaket.

Asiasanat

sote, sote-uudistus, maakunnallinen verkosto, maakunta, vaikuttaminen,