Järjestöt innokkaita vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen, kertoo Kumajan kysely

Järjestöt innokkaita vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen, kertoo Kumajan kysely

Kumaja toteutti vuodenvaihteessa 2017-2018 kyselyn uusmaalaisille sote-järjestöille. Verkossa toteutettuun kyselyyn saatiin yli 200 vastausta järjestöiltä. Kyselyn tarkoituksena oli muun muassa selvittää, miten järjestöt voivat vaikuttaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun ja toteutukseen.

Järjestöt vaikuttajina

Vastaajista jopa 69 % kokee, että heidän järjestönsä pääsee vain vähän tai ei pääse lainkaan vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistukseen. Yksi Kumajan tärkeimmistä tavoitteista onkin edistää järjestöjen mahdollisuuksia vaikuttaa uudistukseen.

Uusmaalaiset järjestöt ovat kiinnostuneita vaikuttamaan yhteiskunnallisesti ja siihen niillä on myös monia keinoja.

Lue lisää kyselyn tuloksista Kumajan verkkosivuilta