Luetaan yhdessä jo kymmenen vuotta

Luetaan yhdessä jo kymmenen vuotta

Vuonna 2007 Piiri 20:n Keltaisen ruusun kampanja kohdistui maahanmuuttajanaisten luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen kielen taidon edistämiseen. Yhteistyökumppani Unifemin kanssa päätettiin ottaa kampanjan nimeksi Luetaan yhdessä. Ensimmäiset lukupiirit aloittivat toimintansa vuoden 2008 alussa. Opettajina on toiminut zontia, unifemilaisia ja muita asiasta kiinnostuneita. Toiminta on laajentunut koko maan kattavaksi verkostoksi. Vetovastuu vuorottelee eri naisjärjestöjen kesken.

Luetaan yhdessä on yksi onnistuneimmista Keltaisen ruusun kampanjoista. Alkuvaiheen toiminnan rahoittamiseksi varoja kerättiin myymällä 40 000 keltaista ruusuheijastinta. Valtiovallan taholta Luetaan yhdessä huomioitiin vuonna 2011, kun se sai vastaanottaa Oikeusministeriön yhteistyökumppaneineen myöntämän Demokratiapalkinnon.

Espoossa toimii kahdeksan Luetaan yhdessä -ryhmää. Uusin Tapiolassa kokoontuva ryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2017. Tapiolan Zonta-kerhon vapaaehtoiset ovat olleet toiminnassa mukana alusta lähtien.

Tarkoituksena on opettaa suomen kieltä ja kulttuuria sekä kertoa suomalaisesta elämänmenosta tänne muuttaneille naisille. Jotkut opiskelijoista ovat tulleet maahan pakolaisina, toiset taas työn, perheen yhdistymisen tai avioliiton myötä.

Kieli on avain ymmärtämiseen, tunteiden ja ajatusten ilmaisuun, kommunikointiin ja osallistumiseen. Vähäinenkin suomenkielen taito avaa jo ovia selviytymiseen arkipäivän asioissa ja oman elämän hallintaan.

Anita on ollut mukana toiminnassa alusta lähtien. Hän kertoo, että alussa opettajan piti vain improvisoida materiaalia ja keksiä aiheita tunneille eritasoisille opiskelijoille. Molemminpuolinen innostus ja  asian tarpeellisuus voitti myös kulttuurien kohtaamisen vaikeudet. Nykyään toiminta on hyvin organisoitua.  Rahoitus, koulutustilaisuudet ja materiaalit löytyvät verkoston kotisivuilta. ”Ehkä antoisinta on se, kun on tutustunut johonkin oppilaaseen lähemmin ja voinut tukea häntä vähitellen yleisen kielitutkinnon suorittamiseen (YKI) ja kouluttautumaan ammattiin tai löytämään työpaikan. Monella meistä opettajista on ns. yksityisoppilaita ryhmätapaamisten lisäksi. Tuntuu, että tämä toiminta rikastuttaa elämää myös opettajien kesken virinneitten ystävyyssuhteiden kautta.”

Tuula meni mukaan Tapiolan ryhmän toimintaan viime syksynä. “Opetustyö on hyvin antoisaa, koska siinä saa mahdollisuuden jakaa omaa osaamistaan ja oppia itse jatkuvasti uutta. Huomaa konkreettisesti, että ihmisten ilot ja surut ovat hyvin samanlaisia riippumatta kielestä, kulttuurista tai ihon väristä. Tämä on kansainvälisyyttä parhaimmillaan. On hienoa olla tekemässä pieniä tekoja, joilla uskoo olevan merkitystä.”