Vastaa kyselyyn koulujen kuntalaiskäytöstä

Vastaa kyselyyn koulujen kuntalaiskäytöstä

Yhdistysaktiiveilla ja vapaaehtoistoimijoilla on nyt tilaisuus vaikuttaa koulutilojen käyttöön toiminnassaan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta palautti kokouksessaan 21.3. koulutilojen kuntalaiskäytön periaatteet ja maksuperusteet uudelleen valmisteluun. Vastatkaa kyselyyn ja kertokaa, miten koulutiloja voisi käyttää nykyistä paremmin.

Linkki sähköiseen kyselyyn

Kysely koulutilojen kuntalaiskäytöstä

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan 21.3.2018 käsitellyt kaupungin koulu- ja varhaiskasvatustilojen kuntalaiskäytön yleiset periaatteita ja tilojen kuntalaiskäytön käyttökorvauksia.
Liite 1 (.PDF), Liite 2 (.PDF)

Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta edellyttää sen varmistamista, että tilojen kuntalaiskäytön yleiset periaatteet täyttävät mm. kaikki yhdenvertaisuus- sekä muun lainsäädännön vaatimukset. Lautakunta haluaa edistää tilojen kuntalaiskäyttöä ja pitää tärkeänä, että vapaaehtoistoimijoiden tilakustannukset eivät kohoa ja siten estä ja vaikeuta vapaaehtoistoimintaa. Lautakunta kokoontuu seuraavan kerran 9.4.

Lisätietoja 

Kyselyn järjestää Asukkaiden Espoo -ryhmä:
Facebook-ryhmä / Twitter / solmu.eu/asukkaidenespoo

Asukkaiden Espoo -ryhmässä käydään rakentavan kriittistä keskustelua Espoon kehittämisestä. Tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta asukkaiden, kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kotikaupunkinsa kehitykseen ja tuoda esiin asukkaiden näkökulma suunnittelun ja päätöksenteon valmistelun tueksi.

Asiasanat

asukkaiden, Espoo, espoolainen, osallisuus, osallistu, kuntalainen, asukkaat, espoolaiset, yhdistystoiminta, yhdistys, vapaaehtoistoiminta, asukastoiminta, kokoontumistilat,