Yhdistykset tarvitsevat koulutiloja

Asukkaiden Espoo -ryhmän tekemään kyselyyn koulutilojen käytöstä vastasi 20 yhdistystoimijaa. He edustavat monipuolisesti espoolaisia yhdistyksiä. Mukana on edustajia kaupunginosayhdistyksistä, vanhempainyhdistyksistä, urheiluseuroista, partiolippukunnista ja marttayhdistyksistä. Vastaajat ovat eri puolilta Espoota.

Yhdistysten viesti on yhtenäinen:

  • Yhdistysten toimintaan tarvitaan lisää koulutiloja.
  • Kaikki yleishyödylliset, voittoa tavoittelemattomat toimijat on vapautettava tilojen käyttömaksuista.
  • Käyttökauden pitää ulottua vähintään syyskuun alusta toukokuun loppuun. Tilantarvetta on myös kesä- ja elokuussa.
  • Yhdistykset ovat valmiita omavalvontaan tilojen käytössä.

Yhdistysten tarpeet koulutilojen käytölle ovat moninaiset. Tarvitaan kokoustiloja, harrastusryhmätiloja, liikuntatiloja ja saleja yleisötilaisuuksille sekä erityistiloja, kuten marttayhdistykset opetuskeittiöitä ruokakurssien pitämiseen.

Toiminnan laajuus vaihtelee. Moni yhdistys tarvitsee viikoittain ja kuukausittain kokoontuville 5 – 20 hengen ryhmille. Vuosikokouksiin ja yleisötilaisuuksiin tarvitaan suurempi tiloja 50 – 100 hengen yleisölle ja toisinaan tätäkin suuremmalle yleisölle.

Osa yhdistyksistä on onnistunut tekemään tilavaraukset sujuvasti sähköisen järjestelmän kautta, mutta ongelmia on ilmennyt järjestelmään kuulumattomien tilojen käytössä. Joissain kouluissa tilojen käytöstä esimerkiksi leiritoimintaan on sovittu rehtorin kanssa, mutta tämän katsotaan riippuvaan liiaksi rehtorin suhtautumisesta ulkopuoliseen käyttöön. Koulusihteerien hoitamista varauksista on ollut vaikeuksia vahvistusten saamisessa. Varaukset tulisi olla tehtävissä sähköisessä järjestelmästä, josta vahvistuksen saa välittömästi.

Vastaajat vaativat maksutonta tilojen käyttöä kaikkien yleishyödyllisten, voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja yhteisöjen toimintaan. Monelle tämä on kynnyskysymys: toimintaa ei voida jatkaa, jos tilojen käytöstä peritään maksu. Toimijat ovat valmiita ottamaan vastuulleen tilankäytön omavalvonnan.

Vuosittaista käyttöaikaa tulisi jatkaa. Useimmat toimijat tarvitsevat tiloja syyskuusta toukokuuhun ja monet myös kesä- ja elokuussa.

Esko Uotila

Asukkaiden Espoo
vuoropuhelua ja vaikuttamista

www.facebook.com/groups/AsukkaidenEspoo
twitter.com/AsukkaidenEspoo
solmu.eu/asukkaidenespoo