EJY ry:n Iloa arkeen – hankkeen hyvinvointiryhmistä iloa, innostumista ja vertaistukea pidempään työelämästä poissa olleiden päiviin!

EJY ry:n Iloa arkeen – hankkeen hyvinvointiryhmistä iloa, innostumista ja vertaistukea pidempään työelämästä poissa olleiden päiviin!

Merkityksellistä tekemistä, hyvää mieltä ja suomen kieltä

Unelma Tapiolasta, EJY ry:n ryhmähuoneessa on iloinen tekemisen meininki: aikuiset maahanmuuttajanaiset pilkkovat porkkanaa, silppuavat korianteria ja liuottavat riisipaperilehtiä kahden aasialaisen naisen ohjauksessa. Riisinuudelikeitto kuplii keittolevyllä ja vietnamilaiset kesärullat valmistuvat nopeasti yhteistuumin. Sitten syödään yhdessä ja iloitaan monikulttuurisesta yhdessäolosta.

Pöydän ympärillä istuu hymyilevä joukko pidempään työelämästä poissaolleita naisia, joiden juuret löytyvät monesta maasta. Innostunut puheensorina käy suomen kielellä, sillä ryhmässä vahvistetaan suomen kielen taitoa toiminnallisesti, vähän kuin vahingossa mukavan tekemisen ohessa. Samalla luodaan uusia ystävyyssuhteita ja virkistetään mieltä.  Monenlaista tekemistä ja uusia kokemuksia on riittänyt, kuten Grace kertoo: ”Olen saanut todella paljon iloa. Olemme kokeilleet tehdä erilaisia käsitöitä, tanssittu ja jumpattu – tällaista en ole aikaisemmin tehnyt.” Irinan mielestä ”meditaatioharjoitukset, keilaaminen ja eri liikuntalajien kokeilut, konsertti- ja museovierailut, käsin tekeminen ja työelämään liittyvät kerrat ja tieto terveyspalveluista olivat hyviä.” Myös omia voimavaroja ja vahvuuksia on tunnistettu sekä pantomiimina että piirtäen ja yhdessä on pohdittu suuntia työelämään. Lijielle ryhmästä on ollut konkreettista hyötyä: ”Ryhmä on auttanut minua paljon esimerkiksi puhumaan suomen kieltä, tutustumaan uusiin ihmisiin ja Espoon erilaisiin paikkoihin.” Grace jatkaa: ”Olen kiitollinen kaikista, mistä olen saanut kokea tässä ryhmässä. Tuntuu siltä, että olen voittanut loton elämässä.”

EJY:n Iloa arkeen -hankkeen ryhmälle asettamina tavoitteina on osallistaminen yhteisölliseen tekemiseen ja hyvinvoinnin kokemusten saaminen ja siinä voidaan sanoa onnistuneen. Jokainen ryhmässä on saanut  suunnitella toimintaa ja jakaa omaa osaamistaan muille. Tammikuussa alkaneiden inspiroivien tapaamisten myötä ryhmähenki on muodostunut kannustavaksi ja monimuotoisuutta kunnioittavaksi, kuten Irina sen toteaa: ”Se on hyvää, että kurssilla on paljon ihmisiä eri maista ja tehdään erilaisia ruokia ja lämmin ilmapiiri.”

Kaksi kohderyhmää: korkeasti koulutetut sekä maahanmuuttajanaiset

EJY:ssä huomattiin tarve tällaiselle voimavaraistavalle vapaaehtoisuuteen pohjautuvalle hyvinvointia lisäävälle ryhmätoiminnalle erityisesti kotona olevien maahanmuuttajanaisten ja korkeasti koulutettujen työttömien kohdalla, jotka korostuvat Espoon työttömyystilastoissa. Työelämästä poissa ollessa sosiaalinen elämä ja harrastusmahdollisuudet voivat kaventua. Pitkään kestänyt työnhaku syö itsetuntoa, jota pelkästään työnhakuun keskittyvät valmennukset eivät paikkaa. Kun mieli on matalalla, iloa tuova merkityksellinen tekeminen on tärkeää: ”Kun sairastuin masennukseen mun elämässä ei ollut yhtään mitään iloa. Olen kauan etsinyt iloa arkeeni ja täällä olen tutustunut niin paljon eri ihmisiin ja eri maihin ja kokenut niin paljon iloa. Menen aina todella hyvällä mielellä kotiin”, kertoo yksi ryhmäläinen.

Kotona pitkään olleet maahanmuuttajanaiset eivät ole kenties päässeet lainkaan kiinni työelämään. Usein syynä on työelämän vaatimuksiin nähden vähäinen suomen kielen taito. Vaikka takana olisi suomen kielen opintoja, ovat mahdollisuudet puhua suomea usein vähäiset. ”Minulla ei ole ollut mahdollisuus aiemmin tavata muita kuin oman maan kielisiä. Ei ollut mahdollista harjoitella suomen kieltä, mikä täällä on tärkeää”, kertoo 5 vuotta Suomessa asunut nainen.

Iloa arkeen- ryhmiä on kahdenlaisia. Pitkään työelämästä poissaolleille Espoossa asuville korkeakoulutetuille sekä kotona oleville maahanmuuttajanaisille. Ryhmissä lisätään arjen liikuntaa, vahvistetaan terveellisiä elämäntapoja ja luodaan elämyksiä taiteen ja kulttuurin keinoin. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuksia itsetutkiskeluun luovien ja toiminnallisten menetelmien avulla, sekä tapoja tunnistaa omaa osaamista ja vahvuuksia. Ryhmätoiminta antaa voimia ja välineitä työelämään hakeutumiseen. Maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, suomalaisen kulttuurin ja työelämän tuntemusta sekä omaa kulttuuri-identiteettiä vahvistetaan eri tavoin, mikä näkyy mm. oman maan ruokakulttuurin tunnetuksi tekemisenä

Iloa arkeen – hanke osa EJY:n monipuolista toimintaa

EJY ry toimii laajasti ihmisten hyväksi Espoossa ja muualla. EJY tukee yhdistys ja vapaaehtoistoimintaa tarjoamalla tiloja, toimistopalveluja, sekä monipuolista tukea ja koulutusta vapaaehtoisille. EJY verkostoi eri toimijoita, sekä auttaa yhdistysten kehittämisessä. Yksilöllisen tuen muotoja ovat velkaneuvonta, asumisen tuki, erilaiset työllistymisen keinot, erikoissairaanhoidon vertaistuki, maahanmuuttajanuorten tukeminen sekä vapaaehtoisapu seniori-ikäisille. Toiminnan tarkoituksella on vahvistaa ihmisten aktiivisuutta ja löytää yhdessä mahdollisuuksia itsensä ja oman yhteisönsä eteenpäin viemiseen.

Lähtisitkö mukaan?

Innostuitko? Tai tunnetko henkilön, joka voisi tulla mukaan? Iloa arkeen -ryhmä on osallistujilleen maksuton ja vapaaehtoinen. Projektipäällikkö Johanna Laineen mukaan juuri päättyneessä maahanmuuttajanaisten ryhmässä on koettu vahvoja onnistumisen kokemuksia ja iloisia yhteisiä hetkiä. Hankkeen ohjaaja Katri Kokkonen uskoo ryhmätoiminnan vahvistavaan vaikutukseen: ”Ryhmässä on ihmeellistä voimaa. Oli toiminta sitten ruuanlaitto, keskustelu asia-aiheesta tai pingiksen pelaaminen, ryhmässä on mahdollista tulla nähdyksi ja kuulua porukkaan. Jaetuista hetkistä tulee olo, että minä olen mukana tässä, minä osaan ja opin ja että me ihmiset tarvitsemme toisiamme ja olemme kaikki arvokkaita. Ryhmässä usein myös tulee löytäneeksi jotain uutta – sekä maailmasta että itsestään.”

Sama iloinen ja osallistava meno jatkuu huhtikuussa alkavassa pidempään työelämästä poissaolleille korkeasti koulutetuille espoolaisille suunnatussa ryhmässä. Seuraava maahanmuuttajanaisten ryhmä alkaa syksyllä. Lisätietoa ryhmistä ja siihen hakeutumisesta saat ottamalla yhteyttä hankkeen ohjaajiin: johanna.laine@ejy.fi tai katri.kokkonen@ejy.fi.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Helinä Rautavaaran museo sekä Espoon kaupungin liikuntapalvelut. Kehittämishanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa ”Toimintakyky kuntoon”. Muusta EJY ry:n toiminnasta löydät tietoa ja yhteystiedot osoitteesta www.ejy.fi

Teksti: Johanna Laine ja Johanna Artola

Kuvat: Johanna Laine ja Katri Kokkonen

 

Asiasanat

keskusteluryhmä, naisten ryhmä, ryhmämuotoinen tuki, ryhmät, ryhmätoiminta, vertaisryhmät, toimintaryhmä, hyvinvointi, taide, kulttuuri, liikunta, liikuntaryhmät, työttömyys, työttömät, maahanmuuttajat,