Kysely järjestöille Uudenmaan maakunnan osallisuusohjelmasta

Kysely järjestöille Uudenmaan maakunnan osallisuusohjelmasta

Uudenmaan maakunnan osallisuusohjelma luodaan nyt osana maakuntastrategiaa.  Järjestöillä on mahdollisuus vaikuttaa osallisuusohjelman sisältöön ja siinä esitettyihin järjestökirjauksiin vastaamalla Uudenmaan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan kyselyyn 13.5. mennessä.

Osallisuusohjelmassa kuvataan tavat, joilla tuleva maakunta osallistaa asukkaita ja tukee asukkaiden aktiivisuutta. Osallisuusohjelmaa valmistelee Uusimaa2019-hanke, joka on pyytänyt Kumajaa kokoamaan järjestöjen näkemyksiä osallisuudesta.

Kumaja järjesti huhtikuussa 2018 kaksi tiivistä työpajaa, joissa järjestöjen asiantuntijat kirjasivat osallisuusohjelman luonnokseen seuraavat teemat:

  • Osallisuuden periaatteet ja osallisuuden mallit
  • Järjestöjen roolit maakunnassa
  • Pysyvät rakenteet yhteistyölle maakunnassa
  • Maakunnan resurssit osallisuuteen
  • Järjestöjen keskinäinen yhteistyö
  • Järjestöjen elinvoimaisuus
  • Osallisuuden seuranta

Kyselyyn vastaamalla järjestösi voi ottaa kantaa esitettyihin teemoihin ja niiden painotukseen sekä ehdottaa osallisuuden teemoja ja malleja kirjattavaksi osallisuusohjelmaan. Tämä on järjestönne konkreettinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa osallisuusohjelman järjestökirjauksiin.

Kysely on auki 30.4-13.5.2018. Vastaathan kyselyyn järjestösi näkökulmasta. Kysely on avoin kaikille Uudenmaan alueella toimiville järjestöille ja toivomme, että jaat kyselyä omassa verkostossasi eteenpäin.

Linkki kyselyyn:  https://link.webropolsurveys.com/S/54D6A6F36703D7B9

 

Lisätietoa kyselystä: kumaja@kumaja.fi

Asiasanat

osallisuus, kansalaisten osallistuminen, järjestö, maakuntaohjelma, ohjelma,