Kumppanuushautomo edistää kotoutumista maahanmuuttajayhdistysten osaamista ja verkostoitumista tukemalla

Kumppanuushautomo edistää kotoutumista maahanmuuttajayhdistysten osaamista ja verkostoitumista tukemalla

EJY ry:n Kumppanuushautomo on verkosto ja yhteistyöfoorumi Espoossa toimiville, kotoutumista edistäville tahoille. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttajayhdistykset, mutta työssä ovat vahvasti mukana myös muut toimijat, kuten kantasuomalaiset järjestöt, kaupungin eri toimialat, oppilaitokset ja seurakunnat.  Verkoston toiminta-ajatuksena korostuu idea kotoutumisesta erilaisten ihmisten ja tahojen vuoropuheluna ja yhteistyönä.

Maahanmuuttajayhdistysten toiminnan vahvuuksia kotoutumisen tukemisessa ovat ruohonjuuritason tuntemus ja toiminnan kohdentaminen alueellisiin ja kohderyhmän tarpeisiin pikaisellakin aikataululla. Yhdistykset myös tavoittavat yksilöitä, jotka ovat usein muiden tahojen ulottumattomissa (esimerkiksi huonosti suomea puhuvat henkilöt). Oman yhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja konkreettisiin ongelmiin tarttuminen saavat aktiivit koko sydämellään lähtemään mukaan yhdistystoimintaan ja kotoutumisen edistämiseen.  Tätä on ilo seurata!

Pienet pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimivat maahanmuuttajajärjestöt tekevät Espoossa arvokasta työtä. Monilla järjestötyöhön lähtevillä ei kuitenkaan ole ennalta kaikkea tarvittavaa tietotaitoa suomalaisen yhdistystoiminnan hallinnollisesta puolesta. Tästä syystä Kumppanuushautomo haluaa tukea yhdistysten järjestötoiminnan ja hankehallinnon osaamista sekä tutustuttaa heitä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan sisältöihin sekä toiminnan ja vaikuttamisen tapoihin. Osaamisen kehittämisen lisäksi erityisen tärkeää on luoda monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden välille. Kumppanuushautomon tärkeimmät tehtävät ovatkin järjestötyön kehittämiseen herätteleminen sekä yhteistyökanavien luominen muihin suomalaisiin toimijoihin. Rohkaisemme myös verkostomme jäseniä yhteensovittamaan ruohonjuuritason spontaaniutta ja pitkäjänteistä suunnittelua.

Syksyllä 2018 Kumppanuushautomo järjestää erilaisia tilaisuuksia kotoutumisen kentän toimijoille. Verkostokahveilla nimen mukaisesti verkostoidutaan, mutta myös tutustutaan erilaisiin ajankohtaisiin aiheisiin sekä luodaan yhteistyön siemeniä eri organisaatioiden välille. Pienryhmätyöpajoissa on syksyllä teemana järjestöjen viestinnän kehittäminen ja oman toiminnan näkyväksi tekeminen. Rahoitushakuinfossa kuulemme Espoon kaupungin järjestöavustusten hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista ja painopistealueista. Lisäksi olemme mukana yhteistyökumppanina Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämässä viranomaisyhteistyön koulutuksessa, jossa painotetaan erilaisten verkkopalveluiden hyödyntämistä. Kumppanuushautomon voi myös bongata erilaisissa tapahtumissa, joissa toimintaa esitellään.

Kumppanuushautomoa koordinoi EJY ry. Toimintaa rahoittaa Espoon kaupunki.

Kirjoittaja:
Ulla-Kaisa Pihlaja
Kumppanuushautomon suunnittelija
Kansalaistoiminnankeskus Unelma, EJY ry

Asiasanat

Kumppanuushautomo, kotoutuminen, monikulttuurisuus, järjestötyö, verkostotyöskentely,