Järjestöt ja maakunta – tule kehittämään toimivaa kumppanuutta Uudellemaalle

Järjestöt ja maakunta – tule kehittämään toimivaa kumppanuutta Uudellemaalle

Miten tuleva Uudenmaan maakunta ja alueella toimivat järjestöt voivat parhaiten tehdä yhteistyötä? Millainen toimintaympäristö maakunta on järjestöille? Kuinka maakunta voi tukea yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa?

Näitä kysymyksiä käsittelemään ja vastauksia hakemaan kootaan Uudellemaalle järjestöjen yhteistyöelin!

Järjestöjen yhteistyöelin

Uusimaa2019 kokoaa yhdessä Uudenmaan järjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan kanssa järjestöjen yhteistyöelimen kehittämään toimintamalleja järjestöjen ja maakunnan yhteistoimintaan uudessa Uudenmaan maakunnassa.

Järjestöjen yhteistyöelimestä halutaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluvaiheen kumppani maakuntaa valmistelevalle Uusimaa2019-organisaatiolle maakunnan ja järjestöjen välisiä yhteistyörakenteita ja toimintamuotoja kehitettäessä.

Järjestöjen yhteistyöelimessä toimiminen on konkreettinen tapa vaikuttaa siihen, miten järjestöjen ja maakunnan välinen yhteistyö tullaan käytännössä järjestämään Uudellamaalla maakunnan aloittaessa toimintansa. Nyt meneillään olevassa maakunnan valmisteluvaiheessa työskentely keskittyy hyvien toimintatapojen kehittämiseen osana Uusimaa 2019 -hanketta. Kyseessä ei siis ole edustuksellinen toimielin, vaan kehittäjäryhmä.

Järjestöjen yhteistyöelimen tehtävänä olisi

  • Tuoda järjestöjen näkökulmia maakunnan kehittämistyöhön
  • Tunnistaa ja rakentaa järjestöjen ja maakunnan välille toimivia yhdyspintoja
  • Rakentaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön malleja maakunnan, kuntien ja järjestöjen välille
  • Kehittää keinoja, joilla edistää kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa

Alkuvaiheessa järjestöjen yhteistyöelimeen haetaan noin 15 järjestökenttää ja järjestötoimintaa laajasti tuntevaa idearikasta ja kehittämiseen innokkaasti suhtautuvaa jäsentä. Toivomme mukaan ihmisiä erilaisista järjestötaustoista ja eri puolilta Uuttamaata.

Järjestöjen yhteistyöelimen on tarkoitus kokoontua noin 2-3 kertaa vuonna 2018, jonka aikana päätetään yhteistyöelimen toimintatavoista jatkossa. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Ensimmäinen kokous pidetään syys-lokakuun vaihteessa.

Hae kehittäjäjäseneksi

Kiinnostuitko? Olisitko juuri sinä etsimämme kehittäjä? Tai tunnetko jonkun kuvaukseen sopivan. Järjestöjen yhteistyöelin kootaan hakumenettelyllä. Hakulomake jäsenen ehdottamiseksi löytyy osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/S/94FF275F16C326A2

Hakemukset on jätettävä viimeistään sunnuntaina 16.9.2018.

Hakemusten perusteella tehdään ehdotus järjestöjen yhteistyöelimen kokoonpanosta. Kokoonpanossa huomioidaan ensisijaisesti hakijoiden asiantuntemus ja kyky kehitystyöhön. Samalla pyritään siihen, että yhteistyöelimessä olisi jäseniä eri alan järjestöistä ja koko Uudenmaan alueelta.

Yhteistyöelimen nimeää Uudenmaan liitto.

 

Lisätietoja:

Katja Syvärinen

Projektipäällikkö, osallisuus ja järjestöyhteistyö, Uusimaa2019

katja.syvarinen@uusimaa2019.fi, 050 463 7673

 

Jaana Pirhonen

Hankepäällikkö, Kumaja

jaana.pirhonen@kumaja.fi, 044 734 3056

Asiasanat

maakunta, järjestöyhteistyö, kehittäminen,