Organisationerna och landskapet – kom med och utveckla ett fungerande samarbete i Nyland

Organisationerna och landskapet – kom med och utveckla ett fungerande samarbete i Nyland

Hur kan det blivande landskapet och regionens organisationer samarbeta på bästa sätt? Vilken slags verksamhetsmiljö erbjuder landskapet organisationerna? Hur kan landskapet stöda de allmännyttiga organisationernas verksamhet?

För att behandla och besvara de här frågorna bildas ett samarbetsorgan för organisationerna i Nyland!

Samarbetsorgan för organisationerna

Projektet Nyland 2019 inrättar tillsammans med Kumaja (social- och hälsovårdsorganisationernas partnerskapsnätverk i Nyland) ett samarbetsorgan för organisationerna. Organet ska ha i uppgift att utveckla verksamhetsmodeller för organisationernas och landskapets samarbete i det nya landskapet.

Avsikten är att organisationernas samarbetsorgan i landskaps- och vårdreformens förberedelsefas ska samarbeta med Nyland 2019-projektet som bereder det nya landskapet, och delta i utvecklingen av landskapets och organisationernas samarbetsstrukturer och -former.

Genom att medverka i organisationernas samarbetsorgan kan man på ett konkret sätt inverka på hur samarbetet mellan organisationerna och landskapet ska ordnas i praktiken då Nylands landskap inleder sin verksamhet. Under den pågående förberedelsefasen ska organets arbete fokusera på att utveckla goda förfaranden som en del av Nyland 2019-projektet. Det rör sig alltså inte om ett representativt organ, utan snarare en utvecklingsgrupp.

Organisationernas samarbetsorgan kommer att ha i uppgift att:

  • Föra fram organisationernas perspektiv i landskapets utvecklingsarbete
  • Identifiera och skapa fungerande kontaktytor mellan organisationerna och landskapet
  • Skapa modeller som gagnar landskapets, kommunernas och organisationernas samarbete för att främja hälsa och välfärd
  • Utveckla metoder som främjar det civila samhället och medborgarnas och organisationernas delaktighet i landskapet

Till organisationernas samarbetsorgan söker vi i det här skedet ungefär 15 idérika och utvecklingsivriga medlemmar med bra kännedom om organisationsfältet och verksamheten i organisationer. Vi önskar att människor med olika organisationsbakgrund och från olika delar av Nyland vill vara med.

Avsikten är att organisationernas samarbetsorgan kan samlas 2–3 gånger år 2018 och att man då kan besluta om samarbetsorganets fortsatta verksamhetssätt. Organet samlas i regel i Helsingfors. Det första mötet hålls i månadsskiftet september-oktober.

Ansökning

Blev du intresserad? Är just du den person vi söker för utvecklingsarbetet? Eller känner du någon som stämmer överens med beskrivningen? Organisationernas samarbetsorgan bildas genom en ansökningsprocess. Ansökningsblanketten för att föreslå en medlem finns på adressen:

https://link.webropolsurveys.com/S/3C3D420190500E03

Ansökningarna ska lämnas in senast söndagen 16.9.2018.

Organisationernas samarbetsorgan bildas utifrån ansökningarna. I valet av medlemmarna beaktas i första hand de sökandes sakkunskap och färdigheter att delta i utvecklingsarbetet. Samtidigt strävar man efter att samarbetsorganet ska ha medlemmar från organisationer som representerar olika verksamhetsområden och från hela Nylands område.

Samarbetsorganet utnämns av Nylands landskapsförbund.

 

Ytterligare upplysningar:

Katja Syvärinen
Projektchef, delaktighet och organisationssamarbete, Nyland 2019
katja.syvarinen@uusimaa2019.fi, 050 463 7673

Jaana Pirhonen
Projektchef, Kumaja
jaana.pirhonen@kumaja.fi, 044 734 3056

Asiasanat

järjestöyhteistyö, maakunta, kehittäminen,