Aktiiviset järjestöt -EU-hanke käynnistyy Espoossa

Active NGOs – Wings to empower Citizens – Aktiiviset järjestöt – Kaupunkilaisia voimaannuttavat siivet

Kaksivuotisessa viiden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa tutustutaan Riian NGO House -malliin, muokataan se paikalliseen kontekstiin ja hyödynnetään opittua paikallistasolla. Riikalainen ”Järjestöjen talo” pitää sisällään useita järjestöyhteistyön elementtejä:

Kuva: ”Järjestöjen talo” -mallin eri elementit, joihin projektissa pureudutaan

Active NGOs -projektissa siis kehitetään espoolaista toimintamallia, jonka tarkoituksena on toimia järjestöjen ja kaupungin yhteistyöalustana, tukea ja kouluttaa järjestöjä, nostaa esiin paikallisia ajankohtaisia asioita ja edesauttaa asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen. Samalla projekti on tilaisuus koko kaupungin järjestöstrategian laatimiseen eli mahdollisuus selvittää, mitä Espoo-tarina tarkoittaa järjestökentän osalta. Projekti koskee koko järjestökenttää ja kaupunkia poikkihallinnollisesti, mutta pääpainopisteenä on kotoutumista tukeva järjestötyö.

Projekti koostuu kansansanvälisistä työpajoista ja niiden välillä tapahtuvasta aktiivisesta kehittämistyöstä. Sekä työpajoihin että Espoon toimintaan osallistuvat kaupungin eri toimialojen ja järjestöjen edustajat.  Pääroolissa projektissa on Urbact Local Group – ULG eli espoolainen työryhmä. ULG työstää strategiaa ja toteuttaa kansainvälisten työpajojen välillä projektia tukevaa paikallista toimintaa, kuten laajemman yleisön tapahtumia, työpajoja sekä materiaaleja.

Espoon kaupungin ja järjestökentän kehittäminen vaati yhteistyötä. Espoosta tulee järjestöille hyvä koti, kun asukkaiden hyväksi yhteen hiileen puhaltavat kaupungin johto, kaikki toimialat, järjestöt ja muut toimijat kuten oppilaitokset sekä uskonnolliset yhteisöt.Näin kumppanuuden myötä entistä aktiivisemmat järjestöt toimivat kaupunkilaisia voimaannuttavina siipinä.

Lisätietoja Active NGOs -projektista:
Maria Tiilikkala, maria.tiilikkala@espoo.fi, p. 0438273457
Järjestöyhteistyön koordinaattori / NGO cooperation coordinator
Maahanmuuttajapalvelut / Immigrant Services
Espoon kaupunki / City of Espoo

Asiasanat

järjestöt, järjestötalo, järjestöyhteistyö, osallisuus, Aktiiviset järjestöt,