Hyvinvointia huumorista ja muista ihmisistä

Huumori on eniten hyvinvointia edistänyt asia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen TOIMINTAAN OSALLISTUNEIDEN mukaan MIPA-hankkeen (mielenterveys- ja päihdejärjestöt) kyselytutkimuksessa, jossa myös A-killat ja A-kiltojen Liitto ry ovat mukana.

Huumori koetaan hyvinvointia edistävänä

– Sosiaalisia vaikutuksia
– Suojaa stressiltä ja auttaa tunteiden hallinnassa
– Edistää psyykkistä toimintakykyä

#A_kiltatoiminta #järjestöt #Selvästiparasta #ainakahvia
@MIPAverkosto
@akiltojenliitto

MIPA-tutkimusohjelma:
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun hanke. Ohjelmassa tutkitaan järjestöjen toiminnan profiileja, palvelujen ja toimintojen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Lisätietoa:
Tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura p. 040 6740 225, jukka.valkonen(at)mielenterveysseura.fi
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö p. 040 1368 058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi

https://a-klinikkasaatio.fi/arkisto/kyselytutkimus-huumori-koetaan-hyvinvointia-edistavana?fbclid=IwAR1OkbS3Kc0nkjK4IrWPaienoup23rEIq5ZeJSwhMvL8aTgm6wwBBhZSW-4