Omaishoitajat vaativat laatua tukipalveluihin

Omaishoitajat vaativat laatua tukipalveluihin

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien jäsenkyselystä käy ilmi, että omaishoidon tukipalvelujen laatuun on panostettava. Paikallisyhdistyksestä on helppo saada ajantasaista tietoa ja vertaistukea.

Jäsenkysely toistaa THL:n valtakunnallisen selvityksen tulokset vapaapäivien vähäisestä käytöstä. Omaishoitajat kertovat, ettei nykyinen lyhytaikaishoito ole kuntouttavaa toimintaa.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen vahvistaa vapaapäivien järjestelyyn liittyvät pulmat. Hän muistuttaa, että omaishoitotilanteet ovat yksilöllisiä ja tämä tulee huomioida myös vapaiden järjestämisessä.

– Lyhytaikaishoito ei kiinnosta omaishoitoperheitä hoitoyksiköiden laatuongelmien vuoksi. Lisäksi omaishoitajat pitävät palvelumaksuja kalliina. Vapaiden toteutukset pitäisi suunnitella omaishoitajan ja hoidettavan kanssa yhdessä.

Paikallisyhdistys edistää omaishoitajien asemaa

Lähes puolet Pääkaupunkiseudun omaishoitajien jäsenkyselyyn vastanneista omaishoitajista pitää tärkeänä sitä, että paikallisyhdistys edistää omaishoitajien asemaa yhteiskunnassa. Omaishoitajat tarvitsevat arvostusta ja apua asiointiin viranomaisten kanssa.

Paikallisyhdistyksestä on helppo saada konkreettisia neuvoja ja vertaistukea. Ajantasainen tieto, lakineuvonta ja monipuolinen koulutus auttavat omaishoitajia jaksamaan.

Puolet kyselyyn vastanneista omaishoitajista kertoo vointinsa olevan kohtalainen tai melko huono. Henkisen tuen lisäksi omaishoitajat tarvitsisivat fyysistä kuntoutusta.

Avoimuutta ja tasapuolisuutta viranomaisten toimiin

Pääkaupunkiseudun omaishoitajien jäsenkyselyssä oli mahdollista antaa palautetta myös Helsingin ja Vantaan omaishoidon tuesta vastaaville viranomaisille. Omaishoitajat toivovat avoimuutta, tasavertaista kohtelua ja yhtenäisiä käytäntöjä. Omaishoitotilanteen muutoksiin tulisi reagoida nopeammin ja palvelujen laatuun olisi panostettava.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry on omaishoitajien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Neuvomme omaistaan hoitavia, kehitämme omaishoidon tukitoimia ja järjestämme vertaistoimintaa.

Jäsenkyselyyn vastasi lähes 500 omaishoitajaa, joista yli 70 prosenttia on yli 63-vuotiaita iäkästä puolisoaan hoitavia. Muistisairaudet ovat yleisin omaishoidon syy.

Liity jäseneksi ja lue lisää: Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Oma-jäsenlehti