Kumajan kysely on suljettu – kiitos vastaajille!

Kumajan kysely on suljettu – kiitos vastaajille!

Kumajan järjestökyselyn vastausaika on päättynyt. Kyselyyn tuli 183 vastausta.

Suuret kiitokset kaikille vastanneille!

Tämä on järjestyksessä toinen Kumajan järjestökysely. Kyselyn kautta saadaan arvokasta tietoa siitä, miten kehittää Kumajan toimintaa.

Saatujen vastausten analysointi alkaa tästä ja kyselyn tuloksista aletaan uutisoida syksyllä.

Asiasanat

järjestökysely, kiitos,