Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä

Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä

1.10.2019 vietetään jo neljännen kerran valtakunnallista Minna Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivää ympäri Suomea. Miina Sillanpää näki yhdistystoiminnan, eri tahojen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkittävinä kanavina tärkeinä pitämiensä asioiden ajamiseen.

Mikä on sinulle tärkeintä kansalaisvaikuttamista? Mitä tekoja tällä hetkellä tarvitaan?

Kansalaisvaikuttamisen juhlapäivä on oivallinen tilaisuus kaikille yhdistyksille ja järjestöille tehdä omaa toimintaansa tunnetuksi ja edistää jäsenhankintaa.

”Kansalaisyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen ovat tärkeitä yhteiskuntien kehitykselle. Ne varmistavat sen, että ihmisten keskinäinen sekä ihmisten ja päättäjien vuoropuhelut ovat jatkuvia. Kansalaisyhteiskunta varmistaa osallisuutta ja luo yhteiskuntaan kiinteyttä. Kansalaistoimintaan liittyvä vastavuoroisuus pitää nykyisinkin yhteiskunnan eriarvoistuessa yllä ihmisten välistä luottamusta.” – Miina Sillanpää -seura

Uusimaalaiset.fi palvelu kokoaa kansalaisten hyvinvointia lisäävää kolmannen ja neljännen sektorin toimintaa, tapahtumia, avoimia vapaaehtoistehtäviä ja kohtaamispaikkoja. 

Uusimaalaiset.fi on yksi viestintäkanava kansalaisvaikuttamiselle sekä toiminnan, toimintakentän ja verkostojen esiintuomiselle. Palvelun tavoitteena on tarjota osallisuuden mahdollisuuksia kuntalaisille ja kohtauttaa eri toimijoita yhteisöjä, yhdistyksiä, seurakuntia, oppilaitoksia ja viranomaisia.

Uusimaalaiset.fi palvelusta löytyy 1.10.2019 yhteensä:

  • 397 toimijakorttia
  • 446 rekisteröitynyttä käyttäjää
  • 576 tapahtumaa
  • 207 vapaaehtoistehtävää
  • 32 toimitilaa

Selaa palvelua teemoittain tai kunnittain:

Teemoittain Kunnittain

Uusimaalaiset.fi on yksi valtakunnallisen Toimeksi.fi verkkopalvelukokonaisuuden 13:sta aluepalvelusta. Uudenmaan aluepalvelua ylläpitää ja koordinoi EJY ry yhdessä yhteistyöverkoston kanssa, johon kuuluvat Apuomena ry, Vantaan Järjestörinki ry, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, Loviisan Järjestöt ry ja Porvoon Yhdistyskeskus ry sekä Kumaja-verkosto.

Lisätietoja Uusimaalaiset.fi palvelusta
info@uusimaalaiset.fi

Lisätietoja Toimeksi.fi palvelukokonaisuudesta
info@toimeksi.fi

#järjestöjenpäivä #josmeitäeiolisi #miinasillanpää