Työnhakijan digikoulutus

Aktiivimallin aktiivisuusehdon täyttävää koulutusta
Lohja 28.10. – 1.11.2019 ma – pe klo 9 – 12

Kurssiin kuuluu päivittäin aamukahvi ennen kurssin alkua ja lounas kurssipäivän päätyttyä.

Tavoitteet
Kurssilla on tavoitteena elvyttää ja vahvistaa digitaalisia perustaitoja, jotka auttavat työnhakua, työhön palaamista ja työssä selviytymistä. Samalla kurssin tavoitteena on löytää kullekin osallistujalle oma, hänelle sopiva polku työpaikkaan. Kurssilla opitaan lisäksi työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen ja lähettäminen, sekä niihin vaadittavat tietotekniset taidot. Opitaan hyödyntämään sosiaalista mediaa työnhaussa ja löytämään tietoa työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista.

Ilmoittaudu kurssille
gunilla.wikberg@apuomena.fi
044 554 0720

TSL järjestää Opetushallituksen tuella maksutonta koulutusta työttömille.

Työttömien koulutukset on suunniteltu siten, että ne täyttävät aktiivimallin aktiivisuusehdon ja ehkäisevät työttömyyspäivärahaan kohdistuvat leikkaukset. Osallistujille annetaan osallistumistodistukset, ja opetellaan todistuksen toimittaminen työttömyys-kassalle sähköisesti.