Valtionavustus järjestöille kotoutumista tukevaan työhön 2020

Työ- ja elinkeinoministeriön on jakanut vuosille 2016–2019 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä.

Työ- ja elinkeinoministeriön jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä. 22.10.–26.11.2019 avoinna olevassa haussa etsitään hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vahvistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoisuutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä. Hakijoina voivat olla järjestöt (ml. uskonnolliset yhteisöt), joilla on aiempaa kokemusta perheiden kotoutumista tukevasta työstä, tasa-arvoon, seksuaaliterveyteen ja haitallisten perinteiden ehkäisemiseen liittyvästä työstä.

 

Lue lisää kotouttaminen.fi -sivuilta