Yhdistystoiminta vahvistaa osallisuutta

Osallisuuden kokemus lisää yksilön hyvinvointia. Espoo on pullollaan yhdistysten järjestämää toimintaa, mutta löytävätkö ihmiset toiminnan pariin? Avainasemassa toimintaan ohjaamisessa on neuvontaa ja asiakasohjausta tekevät ammattilaiset ja heidän tietämyksensä yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma järjesti yhdessä Active NGOs -hankkeen ja EJY ry:n kanssa Osalliseksi yhdistyksessä -tapahtuman Ison Omenan palvelutorilla 15.10. Tapahtuman tavoitteena oli tehdä yhdistysten toimintaa tutuksi eri alojen ammattilaisille. Paikalla oli 15 eri tyyppistä yhdistystä Espoon Ladusta Espoon Mielenterveysyhdistys EMY:yn. Suurin osa mukana olleista yhdistyksistä oli lapsiperheiden ja vieraskielisen väestön toimintaan painottuvia toimijoita.

Yhdistystoiminnassa osallisuus voi vahvistua monin tavoin. Vapaaehtoistoiminta ja yhdessä tekeminen on voimauttavaa ja tuo merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä elämään. Yhdistystoiminnassa on hyvin erilaisia vapaaehtoistehtäviä ja on tärkeää löytää itselleen sopiva tehtävä ja saada siihen ohjausta ja tukea. Yhdistysten kautta voi löytää myös muuta mielekästä toimintaa tai tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Tuki voi olla yksilökohtaista tai ryhmämuotoista kuten vertaistukiryhmät.

Parhaimmillaan kaupungin palvelut ja yhdistysten toiminta täydentävät toisiaan. Siksi on tärkeää, että ammattilaiset ja yhdistysten väki tietävät, millaista toimintaa Espoossa on. Osalliseksi yhdistyksessä -tapahtuma on yksi toimenpide ammattilaisten ja järjestöjen yhteistyön edistämiseksi.

Tämän vuoden aikana on kehitetty Kumppanuusfoorumia Espoossa toimivien järjestöjen ja kaupungin yhteistyöalustaksi. Tavoitteena on edistää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen saralla. Lisäksi Espoo on mukana EU:n Urbact -ohjelman rahoittamassa Active NGOs -hankkeessa, jossa vaihdetaan kokemuksia järjestöyhteistyön käytänteistä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

Kokemukset tapahtumasta osoittivat, että ammattilaisten ja yhdistysten väen kohtaamisille ja tiedonvaihdolle on tarvetta. Siihen osallistui arviolta 100 henkilöä eri palvelualueilta perhesosiaalityöstä, maahanmuuttajapalveluista, aikuissosiaalityöstä. Iloksemme mukana oli myös kirjaston, nuorisopalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, Omnian ja järjestöjen henkilökuntaa. Myös yhdistysten väki oli tyytyväinen tapahtuman suosioon. Moni tutusti myös uusimaalaiset.fi –sivustosta, jonne on koottu ajantasaista tietoa yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta.

Palaute tapahtumasta oli niin kannustavaa, että uskomme että jatkoa on luvassa. Kumppanuuden hengessä, ehkä jatkossa tapahtuma voisi samalla olla mahdollisuus yhdistystoimijoille tutustua muiden järjestöjen toimintaan ja siihen mitä kaupunki tekee?

Kirjoittaja: Jenni Björksten, Hyvinvoiva Espoo -ohjelma

ACTive NGOs on URBACT Siirtoverkko -projekti, jossa kehitetään yhteistyömallia kaupungin ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Inspiraatiota otetaan riikalaisesta Järjestötalo -mallista, joka on alusta kaupunkilaisten osallistumiselle ja verkostoitumiselle. Projekti tuo yhteen kaupunkeja ympäri Eurooppaa: Riga (LV), Syracuse (IT), Santa Pola (ES), Dubrovnik (HR), Brighton and Hove (UK) and Espoo (FI). Tätä projektia rahoittaa ERDF, the URBACT III Operational Programme. Lisätietoa löydät: https://urbact.eu/active-ngos/Facebook: ACTiveNGOs /Twitter: @ACTive NGOs /Instagram: active.ngos

 

Asiasanat

osallisuus, järjestökuntayhteistyö, Active NGOs, ajankohtaisia tapahtumia,