Espoon kaupungin asiakasohjaajat ja yhdistysten edustajat kohtasivat Osalliseksi yhdistyksessä -tapahtumassa

Osalliseksi yhdistyksessä -tapahtuma järjestettiin 15.10.2019 Ison Omenan palvelutorilla.

Osallisuuden kokemus lisää yksilön hyvinvointia – yhdistystoimintaan osallistuminen on yksi väylä tulla osalliseksi yhteiskuntaa, kiinnittyä yhteisöön, saada tukea ja kasvattaa sosiaalista pääomaa. Espoo on pullollaan yhdistysten järjestämää toimintaa, mutta löytävätkö ihmiset heille sopivan toiminnan pariin? Avainasemassa toimintaan ohjaamisessa on myös neuvontaa ja asiakasohjausta tekevät ammattilaiset ja heidän tietämyksensä yhdistysten ja järjestöjen toiminnasta.

EJY ja Espoon kaupunki järjestivät yhteistyössä Ison Omenan palvelutorilla Osalliseksi yhdistyksessä -tapahtuman, jossa 14 yhdistystä esitteli toimintaansa kaupungin työntekijöille. Tällä kertaa mukaan oli kutsuttu erityisesti lasten ja perheiden sekä vieraskielisen väestön toimintaan keskittyvät yhdistykset. Parhaimmillaan kaupungin palvelut ja järjestöjen toiminta täydentävät toisiaan. Siksi on tärkeää, että ammattilaiset ja yhdistysten väki tietää, mitä on meneillään ja millaista toimintaa Espoossa on. Järjestöt esittelivät toimintaa omilla pisteillään messuilla, jonka lisäksi Stagella käytiin ryhmähaastattelut kolmesta teemasta: Vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisyyden kautta mielekästä tekemistä, tukea ja toimintaa eri elämäntilanteisiin sekä toimintaa ja tukea lapsille ja perheille.

Yhdistystoiminnassa osallisuus voi vahvistua monin tavoin. Vapaaehtoistoiminta ja yhdessä tekeminen on voimauttavaa ja tuo merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä elämään. On tärkeää löytää itselleen sopiva vapaaehtoistehtävä ja saada tukea siihen. Yhdistysten kautta saa voi myös löytää mielekästä toimintaa tai tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Tuki voi olla yksilökohtaista tai ryhmän tarjoamaa. Vertaistukea voi löytää esimerkiksi potilas- tai vammaisyhdistysten kautta.

Kokemukset tapahtumasta osoittivat, että ammattilaisten ja yhdistysten väen kohtaamisille ja tiedonvaihdolle on tarvetta. Tapahtumaan osallistui arviolta 100 henkilöä eri palvelualueilta perhesosiaalityöstä, maahanmuuttajapalveluista, aikuissosiaalityöstä. Iloksemme mukana oli myös kirjaston, nuorisopalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, Omnian ja järjestöjen henkilökuntaa. Myös yhdistysten väki oli tyytyväinen tapahtuman suosioon. Palautteen mukaan tapahtumasta saatiin uusia kontakteja puolin ja toisin sekä löydettiin uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön. Tapahtuma koettiin hyvänä tapana kohdata – myös jatkossa.

Uusimaalaiset.fi -sivustoa esiteltiin myös tilaisuudessa, sillä se on mahtava mahdollisuus tuoda esiin järjestöjen toimintaa yhdessä paikassa kootusti ja jäsennellysti, mikä helpottaa tiedon hakijan työtä.

Palaute tapahtumasta oli niin kannustavaa, että olemme suunnitelleet sille toistoa syksyllä 2020. Kumppanuuden hengessä, ehkä jatkossa tapahtuma voisi samalla olla mahdollisuus yhdistystoimijoille tutustua muiden järjestöjen toimintaan ja siihen mitä kaupunki tekee?

Osalliseksi yhdistyksessä -tapahtuma on yksi keino edistää ammattilaisten ja järjestöjen yhteistyötä. Tämän vuoden aikana on myös kehitetty Kumppanuusfoorumia, joka toimii Espoossa toimivien järjestöjen ja kaupungin yhteistyön alustana ja kokoontuu pari kertaa vuodessa. Seuraava Kumppanuusfoorumi järjestetään joulukuussa. Tavoitteena on edistää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä Espoon hyvinvointityössä. Lisäksi meneillään on myös kaksivuotinen Active NGO:s -hanke, jossa vaihdetaan kokemuksia järjestöyhteistyön käytänteistä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa.

Teksti:

Jenni Björksten, onnellisuusagentti/Hyvinvoiva Espoo -ohjelma, Espoon kaupunki

Tiina Solala, kansalaistoiminnan suunnittelija/EJY ry

Asiasanat

Kunta-järjestöyhteistyö, Hyvinvoiva Espoo, osallisuus, espoolaiset järjestöt, vapaaehtoistoiminta, palveluohjaus, Espoon kaupunki,