Ihmiskaupan uhrin ensivaiheen tunnistaminen ja palveluihin ohjaaminen

Ihmiskauppa on vapauteen kohdistuva rikos, jossa tekijä pyrkii hyötymään uhristaan. Sen muotoja voivat olla pakkoavioliitto, prostituutioon pakottaminen, työvoiman hyväksikäyttö, rikolliseen toimintaan tai kerjäämiseen pakottaminen sekä elin- ja lapsikauppa tai laiton adoptio.

Asiakkaan arki voi vaikuttaa täysin tavanomaiselta. Tosiasiassa hän kuitenkin on, tai on ollut, toisen henkilön määräysvallan alla. Tilanne voi kehittyä pikkuhiljaa, ja manipulointi voi muuttua painostamisesta uhkailuksi ja väkivallaksi. Asiakas saattaa ajatella, että hyväksikäyttö johtuu hänestä itsestään tai, että kukaan ei voi auttaa häntä.

Uhriksi joutuminen ei riipu alkuperästä, kotimaasta tai etnisestä taustasta. Uhria ei voi tunnistaa ulkonäön tai olemuksen perusteella. Ihmiskaupparikoksen uhriksi joutunut ei todennäköisesti kävele vastaanotolle kertomaan rikoksesta. Usein hän ei itse edes tunnista joutuneensa ihmiskaupparikoksen uhriksi.

Miten tunnistaa ihmiskaupan uhri

Ihmiskaupan uhriksi joutuneen henkilön voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että asiakkaalle on maksettu liian vähän palkkaa, tai ei palkkaa laisinkaan. Hän on voinut joutua tekemään poikkeuksellisen pitkiä työpäiviä, ja hänen asumisjärjestelyissään on jotain hämärää.

Asiakas joutuu luultavasti tekemään asioita oman tahtonsa vastaisesti, koska joku painostaa, käyttää hyväkseen tai kiristää häntä. Häntä on ehkä kielletty puhumasta asioistaan tai hakemasta apua ja hän luultavasti on velkaa henkilölle/ ryhmälle. Jos asiakas ei toimi halutulla tavalla, hänet uhataan paljastaa viranomaisille tai esimerkiksi sukulaisille. Asiakas pelkää oman tai läheistensä turvallisuuden vuoksi täällä tai maailmalla.

Mistä apua

Jos tiedät, että asiakkaasi on Espoon kaupungin asiakkaana (esim. maahanmuuttajapalvelut, koulu, aikuissosiaalityö, neuvola), ota yhteyttä asiakkaan omaan työntekijään. Hän on yhteydessä maahanmuuttajapalveluihin. Maahanmuuttajapalvelut tarjoaa asiantuntija-apua palvelutarpeen arviointiin, koordinoi asiakkaan ohjaamisen oikeisiin palveluihin ja auttaa asiakkaan kokonaistilanteen hahmottamisessa.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkailla on oikeus vastaanottolain alaisiin erityispalveluihin, joita kunta voi järjestää tavallisen sote-palveluvalikon ulkopuolelta. Valtio korvaa kunnalle palvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

Kunnan työntekijä voi myös saada apua asiakkaan esittämiseksi Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

ihmiskauppa.fi-sivustolla saat lisätietoa.

Teksti: Eeva Elfving

Asiasanat

ihmiskauppa, palveluohjaus- ja neuvonta, järjestökuntayhteistyö,