Opas tuetun vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen

Pro Lapinlahti ry:n We Pop-Up -hankkeen opit ja oivallukset vuosilta 2017-2019

Osallisuuden polku tarjoaa tuetun polun vapaaehtoistoimintaan ja helpottaa haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten pääsyä mukaan. Se on suunnattu erityisesti mielenterveys-
ja päihdekuntoutujille, työttömille ja eläkeläisille. Mallissa korostuu kohderyhmärajoja ylittävä toiminta, jossa osallistuja voi identifioida itsensä uudelleen ja saada sosiaalisia kontakteja oman viiteryhmän ulkopuolelta. Tavoitteena on toiminnan kautta vähentää osallistujien yksinäisyyttä.

Perusajatus on tarjota yhteisö, jossa voi hyväksyvässä ilmapiirissä, toiminnan kautta tuoda esiin omia kykyjä, kehittää sosiaalisia taitoja ja saada positiivisia ryhmäkokemuksia. Kun osallistuja kokee tulleensa kuulluksi ja arvostetuksi ja toiset ihmiset antavat jotain, myös halu antaa takaisin usein herää. Vähitellen osallistuja rohkaistuu aktiiviseksi toimijaksi yhteisössä.

Osallisuuden polku on kehitetty käytännön toiminnassa Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry:n We Pop-Up -hankkeessa. Se on muotoutunut kokeilujen, erehdysten, arkihavaintojen
ja osallistujapalautteen pohjalta. Tässä oppaassa esittelemme Osallisuuden polun ja joukon konkreettisia ohjeita, joilla vastaavaa toimintaa voi käynnistää muuallakin. Opas on tehty käytännönläheiseksi ja suunnattu järjestöjen ja yhdistysten toimijoille.

We Pop-Up -hanke toteutettiin 2017-2019 Lapinlahden Lähteellä, mielen hyvinvoinnin ja tapahtumien keskuksessa entisessä Lapinlahden sairaalassa. Toimintaa rahoitti STEA:n Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus.

  • Tutustu Osallisuuden polku – Opas tuetun vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen Tietopankin Vapaaehtoistoiminnan organisointi ja koordinointi -osiossa. Toimeksi.fi Tietopankkiin on koottu eri teemojen alle monipuolinen valikoima oppaita, ohjeita ja työvälineitä kansalais- ja yhdistystoiminnan tueksi.