Yhdistyksille suunnattu vertaisvierailu auttaa tutustumisen ja yhteistyön alkuun

 

Vertaisvierailu on yksinkertainen toimintamalli järjestöjen välisen vuoropuhelun lisäämiseksi. Se on fasilitoitu tutustumisen, vertaisoppimisen ja yhteistyön kehittämisen malli, jossa kaksi yhdistystä vierailevat toistensa luona. Tarkoituksena on tutustua toisiin sekä ihmisinä että organisaatioina, ja vaihtaa ajatuksia molempien toivomasta aiheesta. Tutustumisen lisäksi tavoitteena on vertaistuki ja vertaisoppiminen. Vierailuilla on mukana EJYn Kansalaistoiminnankeskuksen työntekijä, joka fasilitoi keskustelua.

Keskustelun muoto ja aiheet ovat vertaisvierailuilla osallistujien määriteltävissä: kyseessä ei siis ole koulutus. Prosessiin kuuluu alkukysely, jossa kartoitetaan osallistujien toiveita vertaisvierailulle. Lisäksi kahden vierailun välissä tehdään pieni välitehtävä, joka orientoi seuraavaan tapaamiseen. Lopuksi kerätään palaute. Yhdistykset voivat itse toivoa itselleen paria tai EJY voi auttaa sopivan yhdistysparin löytämisessä. Konkreettisia teemoja, joita jo toteutuneilla vertaisvierailuilla on käsitelty, ovat mm. vapaaehtoisten koulutuksen kehittäminen ja uudentyyppisten vapaaehtoisten tavoittaminen, viranomaisviestinnän ja -yhteistyön tehostaminen sekä nuorten leiritoiminta. Järjestöt voivat kuitenkin ideoida teemoja vapaasti omien toiveidensa mukaisesti.

Vertaisvierailun toimintamalli syntyi pitkän pohdinnan tuloksena EJYn Kansalaistoiminnankeskuksessa, jossa koordinoidaan yhdistysten yhteistyöverkostoja (Espoon vapaaehtoisverkosto ja kotoutumisen toimijoiden Kumppanuushautomo-verkosto). Järjestöiltä saadun palautteen ja omien havaintojen perusteella todettiin, että vertaisoppimisen ja yhteistyön äärelle täytyy malttaa pysähtyä, ja varata aikaa myös epäviralliselle tutustumiselle. Lyhyissä verkostoitumistapaamisissa ei välttämättä ehditä tutustua tarpeeksi, eikä syventyä keskusteluun, jota järjestöt paljon toivovat. Kiireisessä arjessa yhteistyötapaamisten koordinoiminen usein jää, vaikka taustalla olisi aito kiinnostus vaihtaa kokemuksia ja kuulla toisten vinkkejä. Siksi EJY on lähtenyt tarjoamaan apua vierailuiden koordinointiin, jotta osallistujat voisivat keskittyä olennaiseen eli dialogiin, oppimiseen ja uuden ideointiin. Innoitusta vertaisvierailu on saanut Opintokeskus Siviksen kehittämästä Järjestövisiitti -mallista. Alkuperäistä konseptia on kuitenkin muokattu sen verran paljon, että kyse ei ole enää samasta konseptista. Voit lukea lisää Järjestövisiitistä täältä.

Mahdollisen yhteistyön käynnistämiseksi on tärkeää keskustella organisaatioiden arvoista ja hyötynäkökulmista. Jotta yhteistyö voi olla hedelmällistä, molempien osapuolten on saatava siitä hyötyä ja voitava sitoutua arvopohjaan, jolla sitä tehdään. Keskustelu näistä asioista vaatii aikaa ja luottamusta, ja vertaisvierailuilla tähän ehditään panostaa. Vertaisvierailuiden keskustelut ovat aina luottamuksellisia.

Haluaako yhdistyksenne mukaan vertaisvierailulle? Täytä alustava kysely (linkki alla); ette vielä sitoudu mihinkään, mutta olemme teihin yhteydessä. Pohdi mihin järjestöön tai minkälaiseen toimintaan haluaisitte tutustua? Kenen kanssa haluaisitte vaihtaa ajatuksia? Mistä aiheesta?

https://my.surveypal.com/Vertaisvierailu2020—alustava-ilmoittautuminen

 

Kysy rohkeasti lisätietoja: 

tiina.solala(at)ejy.fi, p. 050 540 3432

ulla-kaisa.pihlaja(at)ejy.fi, p. 0504650844

Teksti: Ulla-Kaisa Pihlaja, EJY ry

Asiasanat

Yhdistysten vertaisvierailu, järjestöyhteistyö, vertaisoppiminen,