Kutsu espoolaisen järjestötiedon karttapalvelu -digikokeiluun

Kutsu espoolaisen järjestötiedon karttapalvelu -digikokeiluun

Hei hyvä yhdistystoimija,

haluamme kutsua teidät Leppävaaran elä ja asu -keskukseen Järjestötiedon karttapalvelu -digikokeilun aloitustapaamiseen. Tilaisuudessa kerromme mistä haetun digikokeilun idea syntyi, mitä tässä kokeilussa on tavoitteena testata ja erityisesti kuulla espoolaisia yhdistyksiä, mitä ja miten toivotte tietonne löytyvän kokeilussa testattavassa karttapalvelussa.

Aika: tiistaina 4.2.2020 klo 16.30-19
Paikka: Leppävaaran elä ja asu -keskus, Säterinkatu 3, 02600 Espoo

Tavoitteena on luoda käyttäjäystävällinen karttapalvelu espoolaisesta järjestötiedosta käyttäen hyödyksi olemassa olevaa paikallista Uusimaalaiset.fi verkkopalvelun dataa sekä pääkaupunkiseudun Palvelukartta -palvelua (Espoo, Helsinki, Vantaa, Kauniainen).

Digikokeilu on rajattu Leppävaaran alueelle. Tavoitteena kokeilussa on tuoda 30 Leppävaaran alueella toimivan yhdistyksen perus- ja toimintatiedot Uusimaalaiset.fi verkkopalvelusta Palvelukarttaan. Mikäli kokeilun lopussa arvioidaan testauksen onnistuneen, raja/yhdyspinta palveluiden välillä voidaan ottaa käyttöön koko Espoon alueella.

Digikokeilu antaa mahdollisuuden kokeilla järjestötiedon karttapalvelua rajatulla alueella yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa: järjestöjen, kuntalaisten, viranomaisten sekä oppilaitosten. Karttapalvelun tavoitteena on helpottaa viestintää, järjestötoiminnan löytämistä ja lisätä kansalaistoiminnan näkyvyyttä Espoossa.

Ilmoittaudu tilaisuuteen to 30.1. mennessä sähköisellä lomakkeella: http://bit.ly/digikokeiluinfo

Huom: Paikkoja rajoitettu määrä, ilmoittautumisia yksi henkilö per yhdistys rajatun kokoustilan vuoksi.

Lisätietoja:

Maria Tiilikkala, digikokeilun projektipäällikkö, Espoon kaupunki maria.tiilikkala@espoo.fi, p. 043 827 3457
Aino Yrjänä, uusimaalaiset.fi asiantuntija, digikokeilun kumppani, EJY ry aino.yrjana@ejy.fi, p. 050 347 1361

Asiasanat

digikokeilu, järjestötieto, järjestötietopalvelu,