Helsingin NNKY etsii tyttötyön vapaaehtoisia

Tyttöjen olohuone on tytöille tarkoitettu oma tila, joka sijaitsee Rastilassa ja jossa kohtaamme peruskouluikäisiä tyttöjä. Tavoitteena on vahvistaa tyttöjen itsetuntoa, vertaissuhteita ja osallisuutta. Tila on käyttäjilleen psyykkisesti, fyysisesti ja hengellisesti turvallinen. Tytöt voivat olla omana itsenään yhteiskunnan ja yhteisöjen paineiden ulkopuolella. Yhdessä tyttöjen kanssa luodaan tilan – tyttöjen olohuoneen – periaatteet.

Tyttöjen vapaaehtoisena voit hyödyntää omaa osaamistasi, voit esimerkiksi leipoa, askarrella tai ulkoilla tyttöjen kanssa. Vaihtoehtoisesti voit viettää tyttöjen kanssa laatuaikaa ja vain olla läsnä. Vapaaehtoisen on mahdollista olla mukana myös välituntitoiminnassa, sekä retkillä. Saat käydä meillä kerran viikossa tai kerran kuussa, oman elämäntilanteesi mukaan.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: Nada Ali, p. 050 4779443, nada.ali@hnnky.fi, Helsinki NNKY ry

www.hnnky.fi
Facebook: Tyttöjen olohuone
Instagram: tyttojenolohuone