Uusi vuosi toi tulorekisteri-ilmoittamiseen helpotuksia

Vuoden 2020 alusta astuivat voimaan uudet tulorekisteri-ilmoittamista koskevat säännökset. Niiden tavoitteena on korjata tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneitä haasteita ja keventää siten mm. kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollista taakkaa.

Esimerkiksi rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron kertasuoritusten ilmoitusaikaa on pidennetty. Nyt kertasuoritukset voi ilmoittaa tulorekisteriin kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Monta pientä toimijaa ilahduttaa myös tieton, että enää kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara.

Tarkemmin tulorekisteri-ilmoituksia koskevista lievennyksistä Tulorekisterin julkaisemassa jutussa (20.12.2019).