Vero.fi uutiskirje yhdistyksille ja säätiöille

Verohallinto julkaisee yhdistyksille ja säätiöille suunnattuja uutiskirjeitä. Mikäli haluat tilata uutiskirjee suoraan sähköpostiisi, tilaa uutiskirje täältä.

Uutiskirje 5.2.2020

Osallistu kehittämiseen

Haluamme kehittää yhdistys- ja säätiöasiakkaidemme veroasioiden hoitoa. Vuoden 2020 aikana kehitämme mm. vero.fi sivuston sisältöä. Jos olet yhdistyksen tai säätiön toiminnassa mukana, vastaa kyselyymme!

Vastaa kyselyyn

Muun kuin yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön verotus muuttuu

Eräiden yhteisöjen tulolähdejako poistuu 1.1.2020 voimaan tulleiden lakimuutosten myötä. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Muutos ei vaikuta yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön verotukseen.

Tulolähteitä ovat elinkeinotoiminnan tulolähde, muun toiminnan tulolähde ja maatalouden tulolähde. Tulolähdejaon poistamisen myötä muun kuin yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske maataloutta, jonka verotus toimitetaan myös lakimuutoksen jälkeen maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Uusia ja päivitettyjä ohjeita vero.fi:ssä

Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotus

Verohallinto on julkaissut uuden syventävän vero-ohjeen Yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotus. Ohjeen tarkoituksena on selventää yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotukseen liittyviä kysymyksiä. Ohjeella käsitellään muun muassa yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverovelvollisuutta, vapaaehtoista arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista, vähennysoikeutta ja tavaroiden ja palvelujen hankintaa ulkomailta. Uutta arvonlisäverotuksen ohjetta on hyvä lukea rinnakkain yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjeen kanssa.

Lue lisää yleishyödyllisten yhteisöjen arvolisäverotuksesta

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

Verohallinto on päivittänyt Verotusohjetta yleishyödyllisille yhteisöille. Päivityksen yhteydessä on täsmennetty golfseuroja koskevaa kohtaa 1.4.6. ja lisätty opiskelija-asuntolayhteisöjä koskeva kohta 1.4.8. Luku 5 korvaa entisen Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennusta koskevan ohjeen. Luvussa yhdeksän käsitellään muun kuin yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön tulolähdejaon poistamista.

Lue lisää yleishyödyllisen yhteisön verotuksesta

Vapaaehtoistoiminnan palkkiot

Myös yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset -ohjetta on päivitetty. Ohjeessa käsitellään yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan palkkioiden veroalaisuutta.

Ohjeen lukua 7.4.5. on muutettu 1.1.2020 voimaan tulleiden kilpailupalkintoa koskevien lakimuutosten johdosta. Lisäksi ohjeen lukua 9.1 on päivitetty yhdistysrekisterin muutosten johdosta.

Lue lisää yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä

Nyt voit hoitaa rekisterimuutokset OmaVerossa

Jos sinulla on Y-tunnus, voit ilmoittautua ja tehdä muutoksia Verohallinnon rekistereihin OmaVerossa. Näitä rekistereitä ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteri, työnantajarekisteri ja ennakkoperintärekisteri.
Muut muutokset, kuten osoitteenmuutos ja tilikausimuutos, ilmoitetaan edelleen ytj.fi sivuston lomakkeilla. Yhdistysten käyttämät y-lomakkeet ovat muuttuneet syyskuussa 2019. Yhdistys ilmoittaa muutokset Verohallintoon lomakkeella 6214. Säätiö ilmoittaa muutokset lomakkeella Y4.