Espoossa panostetaan venäjänkielisten yhdistysten yhteistyön kehittämiseen

 

Keväällä 2019 Cultura-säätiö toteutti laajan selvityksen Espoon venäjänkielisistä kulttuuripalveluiden käyttäjinä. Selvityksessä kartoitettiin myös kaupungin venäjänkielistä järjestökenttää, yhdistysten tuottamia kulttuuripalveluita sekä yhteistyömuotoja kaupungin ja muiden espoolaisten järjestöjen kanssa. Selvitys sisälsi myös konkreettisia toimenpide-ehdotuksia venäjänkielisten järjestöjen haasteiden ratkaisemiseksi. Näitä olivat  mm. säännölliset teematapaamiset, joissa on mukana venäjänkielisten järjestötoimijoiden lisäksi myös kaupungin ja muiden järjestöjen edustajia. Teematapaamisilla halutaan edistää monitahoista yhteistyötä.

Cultura-säätiö järjestää yhdessä Espoon kaupungin ja EJYn Kumppanuushautomon kanssa ensimmäisen teematapaamisen 19.3. Tavoitteena on laajentaa venäjänkielisten yhdistystoimijoiden tietämystä suomalaisesta järjestökentästä, tehdä aktiivisemmin yhteistyötä kaupungin ja muun järjestökentän kanssa ja tutustua toisten toimintaan. Tarkoituksena on myös jakaa kotoutumisen ja hyvinvoinnin parissa toimivien järjestöjen parhaita käytäntöjä.

 

Lisätietoja:

anisa.kettunen(at)culturas.fi, p.050 4757617

 

 

Cultura-säätiö on asiantuntijaorganisaatio, jonka missiona on lisätä Suomen venäjänkielisten osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ja edistää kaksisuuntaista integraatiota.

Kumppanuushautomo on EJY ry:n koordinoima maahanmuuttajajärjestöjen ja muiden kotoutumista edistävien toimijoiden verkosto Espoossa. Kumppanuushautomo sparraa yhdistystoiminnan arjessa ja kehittämisessä sekä pyrkii luomaan yhteistyötä eri tahojen välille. 

Asiasanat

järjestöyhteistyö, venäjänkieliset, Kumppanuushautomo, Cultura-säätiö, yhdistyksen kehittäminen,