Yhdistysten vuosikokoukset poikkeusaikana

Soste ry on kirjoittanut suosituksen koskien yhdistysten vuosikokouksia. Suosituksen löydät täältä:
https://www.soste.fi/uutinen/yhdistysten-vuosikokoukset-koronaviruspandemian-aikana/

Olennainen kohta on seuraava:

”Monet yhdistykset ovat peruneet jo koolle kutsumiaan yhdistyksen kokouksia tai lykänneet kokouksen koolle kutsumista. Tämä on täysin mahdollista, mutta huomioitava on se, että yhdistyslaissa ei ole omia säännöksiä koskien kokouksen ajankohdan siirtämistä. Yhdistyslain 20 §:n mukaan yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana.

Jos hallitus yhdistyslain 20 §:stä huolimatta päättää kokouksen siirtämisestä säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, on hallituksen huomioitava erityisesti vahingonkorvausvelvollisuutta koskeva 39 §. Sen mukaan hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla yhdistyksen jäsenelle tai muulle aiheutetun vahingon. Samoin hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttamansa vahingon yhdistykselle.

Todennäköisesti useimmissa yhdistyksissä kokouksen lykkääminen ei voi aiheuttaa sellaista vahinkoa, josta hallituksen jäsenet voisivat joutua vahingonkorvausvastuuseen. Koronaviruksen muodostamassa poikkeuksellisessa olosuhteessa yhdistysten jäsenkunnat yleensä luultavasti ovat laajasti kokouksen lykkäämispäätöksen takana, ymmärtävät tilanteen, eivätkä edes lähtisi vaatimaan hallituksen jäseniltä vahingonkorvauksia ihan vähäisestä vahingosta. Poikkeustilanteen vuoksi kanneteitse esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen menestymiseen oikeudessa liittyy lisäksi erityistä epävarmuutta, joka taas lisää jo alkujaan merkittävää kuluriskiä kanteen esittäjälle. Näistä syistä pidän hallituksen jäsenten joutumista henkilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollisiksi erittäin epätodennäköisenä. Mutta koska se on lain mukaan mahdollista, on jokaisen yhdistyksen hallituksen arvioitava nämä riskit erikseen oman yhdistyksensä osalta.”

– Patrik Metsätähti, lakimies, Soste