Järjestötietojen visualisoinnin digikokeilu Espoossa lykkääntyy koronan vuoksi

 

Leppävaaran alueella pilotoitavalle järjestötiedon visualisointikokeilulle on saatu lisäaikaa vuoden 2020 loppuun asti. Osa suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisesta nykyisissä koronaoloissa on hankalaa. Järjestöjen resurssit kuluvat myös tällä hetkellä paljolti toiminnan uudelleen organisointiin, joten digikokeilun lykkääminen tarjoaa järjestöille mahdollisuuden keskittyä nyt kriisitilanteeseen reagoimiseen.

Kevään kuukaudet voidaan kokeilussa kuitenkin hyödyntää mm. selvittämällä teknisiä ratkaisuja liittyen tiedon siirron automatisointiin. Lisäksi järjestöillä on mahdollisuus perehtyä Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelun käyttöön EJY ry:n tarjoaman etäneuvonnan kautta. Laajempi järjestöjen kouluttaminen ja esimerkiksi asiakaskokemuspalautteen kerääminen siirtyvät syksylle.

 

Mistä kokeilussa on kyse?

Järjestöjen tietopalvelukarttakokeilussa Leppävaaran alueen järjestöjen perus- ja toimintatiedot viedään ”karttanäkymään”. Tämä parantaa järjestötietojen visuaalisuutta ja viestinnällisyyttä. Kokeilu perustuu kuntien yhteiseen pääkaupunkiseudun palvelukartta.hel.fi/ -palvelukartan ja Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelun tietoihin. Kokeilussa Uusimaalaiset.fi -verkkopalveluun syötetyt järjestöjen tiedot siirretään näkyviksi myös pääkaupunkiseudun Palvelukarttaan.

Ratkaisu on selainpohjainen verkkopalvelu, jota voi käyttää kaikilla älylaitteilla. Ratkaisu perustuu avoimiin rajapintoihin, tietojen siirrettävyyteen. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Espoon kaupungin, järjestöjen yhteisö EJY ry:n ja Espoon Leppävaaran alueen järjestöjen kanssa.

 

Lisätietoja

Maria Tiilikkala

Järjestöyhteistyön koordinaattori, kokeilun päällikkö

Espoon kaupunki

+358(0)43 8273457, maria.tiilikkala(at)espoo.fi

Asiasanat

digikokeilu, järjestökuntayhteistyö, EJY ry, Espoon kaupunki, Aktiiviset järjestöt, järjestötiedon visualisointi, Palvelukartta,