Läksyhelppiä arabian ja somalin kielillä

Läksyhelppiä arabian ja somalin kielillä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tarjoaa toukokuun ajan maksutonta henkilökohtaista tukea läksyjen tekoon arabian tai somalin kielellä. Tuki toteutetaan etänä, joko verkon tai puhelimen kautta. Koronaepidemian aikana yksi haavoittuvassa asemassa oleva oppijaryhmä on maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Heidän vanhemmillaan ei aina ole riittäviä resursseja kotona tapahtuvan opiskelun tukemiseen. EHYT ry kumppaneineen haluaa auttaa perheitä tiedostaen, että hyvä koulumenestys on yksi tärkeimmistä nuoria päihteiltä suojaavista tekijöistä.

Ota yhteyttä ja sovitaan yhteisiä lukuhetkiä
•p. 050 463 0710, somalinkielinen tuki
•p. 050 466 5268 , arabiankielinen tuki

EHYT ry:n yhteistyökumppaneina läksyhelpissä toimivat Suomen somalialaisten liito ry, MOPE Monikulttuurinen perhetyö ry, Espoon Maahanmuuttajien yhdistys ry, AL-BIRR Lähimmäisapu ry, Maahanmuuttajien päihde- ja mielenterveysongelma ry – MPMATO ry sekä Tukisatama ry.

Lisätietoja
Malika Diouani p. 050 466 5268 malika.diouani@ehyt.fi (arabiankielinen tuki)

Abdirahman Rage p. 050 463 0710 abdirahman.rage@ehyt.fi (somalinkielinen tuki)

Asiasanat

läksyapu, vieraskieliset, etniset vähemmistöt, etätuki, verkossa, maahanmuuttajat,