Uusi Sote-alalla työskentelevien musliminaisten väkivallan vastainen verkosto on perustettu

Keväällä 2020 konkretisoitui monen musliminaisen ajatus yhteisen asiantuntijaverkoston muodostamisesta. Pitkään on ollut ajatuksena se, että Suomessa asuvien musliminaisten asiantuntijuuden tulee näkyä yhä enemmän yhteiskunnallisella tasolla väkivaltaa ehkäisevässä työssä. Tästä syystä perustettiin maaliskuussa 2020 musliminaisten väkivallan vastainen verkosto, jossa on mukana sote-alalla erilaisissa tehtävissä työskenteleviä sekä vapaaehtoistoimintansa kautta väkivaltailmiön parissa toimivia eri taustaisia musliminaisia. Verkostoa koordinoi toistaiseksi Amal ry:n UMMA-hanke.

Verkoston tarve ja tavoitteet

Naisiin kohdistuva väkivalta on myös Suomessa suuri epäkohta. EU:n perusoikeusvirasto FRA:n (2014) mukaan 47 prosenttia naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa ja lähes kolmannes naisista Suomessa on joutunut puolisonsa tai entisen puolisonsa väkivallan kohteeksi. Lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta 70 prosenttia kohdistuu naisiin ja väkivallassa näyttäytyy toistuvuus. Maahanmuuttajanaiset kokevat väkivaltaa 2–3 kertaa enemmän. Maahanmuuttajanaisten väkivaltakokemuksissa huolestuttavaa on, että he jäävät liian usein peruspalveluiden ulkopuolelle. Väkivaltakokemukset vaikuttavat haitallisesti naisten hyvinvointiin ja terveyteen, mutta maahanmuuttajanaisilla ne lisäksi vaikuttavat kotoutumiseen. (Naisjärjestöjen keskusliitto, ia.)

Lähisuhdeväkivalta on kulttuurirajat ylittävä ilmiö ja, vaikka islamin uskonto ei tue lähisuhdeväkivaltaa, niin silti valitettavan usein eri taustaiset musliminaiset joutuvat lähisuhteissaan väkivallan kohteeksi. Verkoston perustamisen taustalta löytyy ajatus siitä, että musliminaisten kohtaamassa väkivallassa on erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon uskonto- ja kulttuuritietoisella työotteella. Verkoston tavoitteena on toimia valtakunnallisesti muslimien väkivallan vastaisessa toiminnassa tiedottaen, vaikuttaen ja edistäen musliminaisten hyvinvointia. Verkosto myös suunnittelee ja toteuttaa materiaaleja eri kielillä. Materiaaleja toteutetaan tarvelähtöisesti huomioiden musliminaisilta nousevat tarpeet. Materiaalien toteuttamisessa kiinnitetään huomiota lisäksi siihen, että niitä voidaan jatkossa hyödyntää sote-alan asiakastyössä väkivallan puheeksi ottamisen tukena. Verkoston asiantuntijat voivat tarpeen mukaan toteuttaa infoja ja koulutuksia islamiin ja lähisuhdeväkivallan ilmiöön liittyvistä teemoista. Verkoston tavoitteena on lisäksi luoda eri ikäisille musliminaisille verkostoja ja tapaamistiloja, joissa voidaan turvallisessa ympäristössä jakaa kokemuksia, tietoa ja vertaisuutta väkivallan ilmiöistä.

Mikäli kiinnostuit verkoston toiminnasta tai haluaisit tuoda esille jonkin tarpeen esimerkiksi materiaaleista tai koulutuksista, otathan yhteyttä:

UMMA-hankkeen projektipäällikkö Minna Taipale, minna.taipale@amalry.fi

Lähteet

FRA 2014. Violence against women: an EU-wide survey.
Naisjärjestöjen keskusliitto ia. Peking +25 kansalaisjärjestöraportti

 

Asiasanat

lähisuhdeväkivalta, henkinen tuki, tuki, neuvonta, väkivallan ehkäisy, uskonto, palveluohjaus- ja neuvonta,