Ajankohtaista Espoon kaupunkisuunnittelusta – anna palautetta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta

Ajankohtaista Espoon kaupunkisuunnittelusta – anna palautetta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta

Hei espoolainen kaupunkiaktiivi!

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus kehittää kotikaupunkiamme kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin. Tärkeä osa työtämme on kuulla asukkaita ja muita osallisia. Teillä on tietoa ja näkemystä asuinalueestanne ja koko kaupungista sekä oikeus osallistua elinympäristöänne koskevaan päätöksentekoon. Tässä uutiskirjeessä kerron ajankohtaista tietoa kaupunkisuunnittelun viestinnästä ja vuorovaikutuksesta.

Vastaa kyselyyn – autat meitä kehittämään viestintää ja vuorovaikutusta

Kaupunkisuunnittelun viestintä- ja vuorovaikutustiimin tehtävänä on auttaa kaavoittajia viestimään ja asukkaita osallistumaan kaavoitukseen. Saamme asukkailta palautetta ja kehittämisideoita sähköpostitse, puhelimitse ja asukastilaisuuksissa. Tämän tiedon täydentämiseksi keräämme nyt palautetta systemaattisemmin asukaskyselyllä. Millaisia kokemuksia sinulla on kaupunkisuunnittelun viestinnästä ja kaavoitukseen osallistumisesta? Mistä etsit tietoa – ja mistä haluaisit löytää sen tulevaisuudessa? Mikä sinua motivoi ja miten haluaisit osallistua?

Käytämme kyselyn tuloksia toimintamme kehittämistyössä. Toistamme kyselyn muutaman vuoden välein, jolloin voimme seurata työmme onnistumista. Kysely on avoinna 18.6.2020 saakka. Siihen vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Voit mieluusti jakaa kyselylinkkiä edelleen. Kyselyn yhteyshenkilö on Mervi Romppanen (mervi.romppanen@espoo.fi).

Siirry vastaamaan kyselyyn

Tulossa syksyllä: espoolaisten kokemukset kartalle

Kaupunkisuunnittelukeskus kartoittaa ensi syksynä espoolaisten kokemuksia elinympäristöstään. Kyselyssä asukkaat voivat merkitä itselleen tärkeitä paikkoja ja reittejä digitaaliselle kartalle ja liittää niihin kommentteja. Kaupunkilaisten näkemykset ja odotukset ovat tärkeää taustatietoa, jota käytetään lähivuosina sekä yleiskaavojen että asemakaavojen valmistelussa. Kysely avautuu Espoo-päivänä 28.8. ja on avoinna syys-lokakuun ajan. Toivomme, että espoolaiset vastaavat innokkaasti  ja että saamme kokoon kattavan aineiston.

Espoo.fi-verkkosivusto uudistuu

Espoon kaupungin verkkosivusto kokee seuraavan vuoden aikana täydellisen muodonmuutoksen. Samalla meillä on mahdollisuus uudistaa kaavoituksen viestintää. Asukkaille on tärkeää, että tieto löytyy helposti ja oikea-aikaisesti, kun kaavahanke tulee vireille ja kun hankkeeseen voi vaikuttaa. Asukkaat ovat toivoneet, että tieto oman alueen asioista löytyisi entistä helpommin, ja että ajankohtaisista kaavoista saisi herätteen vaikkapa sähköpostiin. On myös toivottu, että suoraan verkkosivujen kautta voisi osallistua, esimerkiksi käydä keskustelua kaavahankkeista tai jättää mielipiteen tai muistutuksen. Uudella sivustolla kaupunkisuunnittelun tavoitteita, toimintatapoja ja osallistumismahdollisuuksia avataan entistä informatiivisemmin. Yleistajuinen kieli ja hyvä kuvitus parantavat tiedon ymmärrettävyyttä. Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sivuston saavutettavuuteen.

Jos sinulla tai edustamallasi ryhmällä on edellä mainittujen lisäksi erityisiä toiveita tai ideoita, voit olla yhteydessä minuun. Heli-Maija Nevala, heli-maija.nevala@espoo.fi

Kaavoitus ja osallistuminen korona-aikana

Kevään asukastilaisuudet peruuntuivat koronakriisin seurauksena. Koska asukasvuorovaikutusta ei ole voitu toteuttaa normaalisti, kaavoja on tullut nähtäville huomattavasti suunniteltua vähemmän. Vain muutama kaava on edennyt, ja niihin liittyvät asukastilaisuudet pyritään järjestämään syksyllä.

Kevään aikana on otettu käyttöön työkaluja entistä parempaan digitaaliseen viestintään sekä tilaisuuksien järjestämiseen etäyhteydellä. Syksyn asukastilaisuuksiin varaudutaan siten, että perinteisiä tilaisuuksia voidaan täydentää ja tarvittaessa korvata etäjärjestelyillä. Etäosallistumisen tulee olla asukkaalle mahdollisimman helppoa: erityistä osaamista, ohjelmistoa tai rekisteröitymistä ei vaadita, ja mukaan voi liittyä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen selaimella.

Lue lisää koronakriisin vaikutuksesta kaavoitukseen

Palvelumuotoilulla osallisuutta

Espoo on kansainvälinen kaupunki. Tänne muuttaa yhä enemmän asukkaita, joille suomi ei ole äidinkieli eikä suomalainen yhteiskunta tuttu. Yksi viestinnän haasteemme onkin, miten voisimme mahdollistaa osallistumisen myös niille espoolaisille, joita suomenkielinen tieto ja tilaisuudet eivät tavoita. Ensi syksynä Aalto-yliopiston kansainvälinen opiskelijaryhmä toteuttaa palvelumuotoiluprojektin, jonka avulla haluamme ymmärtää näitä asukasryhmiä paremmin ja löytää uusia ratkaisuja vuorovaikutukseen.

Kansainvälisten espoolaisten ryhmä on moninainen – yksi ratkaisu ei sovi kaikille. Jos sinulla on tietoa asukkaiden tarpeista ja kontakteja, joista haluat vinkata meille, otathan yhteyttä minuun.

Uutiskirjeen jakelu

Tällä hetkellä kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole käytettävissään varsinaista sähköistä uutiskirjettä, joka mahdollistaisi tilaukset ja tilauksen peruutukset. Olemme koonneet sähköpostijakeluun asukasfoorumeiden ja -yhdistysten, Asukkaiden Espoon ja joidenkin muiden järjestöjen yhteyshenkilöt. Lähteinä on käytetty Espoon sekä toimijoiden omia verkkosivuja. EKYL:in jäsenyhdistyksille tiedotamme heidän toimistonsa kautta.

Tällä jakelulla tiedotamme myös asukastilaisuuksista, toki valikoidusti tilaisuuden sijainnin huomioiden. Jos et halua meiltä sähköpostia tai jos yhteyshenkilönne on vaihtunut, ilmoitatko siitä ystävällisesti minulle. Kiitos!

Aurinkoista kesää ja hyvää terveyttä!

Yhteistyöterveisin,
Heli-Maija Nevala
heli-maija.nevala@espoo.fi
Palvelupäällikkö, viestintä ja vuorovaikutus

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus
Tekniikantie 15, Otaniemi, Espoo

Asiasanat

Espoo, Espoon kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaupunki, kysely, viestintä, viestintäverkosto, Asukkaiden yhteistoiminta, Kunta-järjestöyhteistyö, EJY ry, EJY,